Volume 12 1903 > Index to Vol. XII, p 247-250
                                                                                             Previous | Next   

- 247 INDEX TO VOL. XII.
 • Absolution (tira-ora) ceremony, 69
 • Agassiz's expedition to the Pacific (note), 191
 • Ahi-manawa, war ceremony, 145
 • Ahua, bunch of grass or other article from a battlefield, used in magic, 148
 • Aitutaki version of the story of Iro. J. T. Large, translator, 153
 • Albinos, Legendary origin of, 102
 • Ancient marae (Arai-te-Tonga) at Rarotonga, 218
 • Annual Meeting, Minutes of, xiii
 • Annual Report of the Council, xiii
 • Aotea canoe, 57
 • Arai-te-Tonga, the ancient marae at Rarotonga. S. Percy Smith. 218
 • Arai-uru canoe, 129
 • Aristocratic ideas among the Maoris, 40
 • Art of War, as conducted by the Maori. Elsdon Best. 32, 65, 145, 193
 • Balance-sheet of the Society, XV
 • Battlefields under tapu, 153
 • Best, Elsdon. Notes on the Art of War, as conducted by the Maori of New Zealand, 32, 65, 145, 193. Tree-felling with the stone axe (note), 131
 • Birth of man, Niue legend of the, 85
 • Carving, Decorative, designs peculiar to New Zealand, 178
 • Chants, Some Paumotu, 221, 231
 • Charms for healing wounds, 194, 195; to shorten distances, 160
 • Chiefs of Mutulau, Names of the sixty-one. 108
 • Circumcision among the Polynesians, 4
 • Cloak thrown over prisoner, a sign that life is to be spared. 161
 • Collingridge, George. Who discovered Tahiti? 184
 • Comb, Maori ceremonial (illustrated), facing 242
 • Constitution of Society, 5
 • Contents, Table of, iii
 • Cook's visit to Niue (1774), 12
 • Cremation among the Maoris, 195
 • Cromlech and pyramid of Tongatapu, non-Polynesian, 179
 • Dictionary, A new Maori, 187
 • Epidemic, Destructive, consequent on a cannibal feast, 195
 • Exchanges, List of, xi
 • Fao, an ancestor of the Motu, Niue, 2
 • Fire-walking ceremony (note), 190
 • Fires, Sacred (horokaka), 70; (ahi taumata), 71
 • “First fish” (mata-ika), first slain in battle 82
 • Fishing nets, Niue legend of the origin of, 96
 • Fola-hau, Legend of, 100
 • Fonua-galo, the “Lost Land” of the Niue people, 2
 • Garbutt, Charles, translator. Some Paumotu chants, 231
 • Genealogies—Atea = Papa — Tamariki-te-urukura and others, facing 144; Tangi-hia—Porourangi, 121
 • Gini-fale and the whale, Story of, 102
 • Gods of old (Niue), 22
 • Gudgeon, Lieut.-Col. The Whence of the Maori, 51, 120, 166
 • Haere canoe, 129
 • Hamilton, A. The karaka tree (Coryno-carpus) in New Hebrides and New Caledonia (note), 243; Mysterious stones, (note), 243
 • Heru, a Maori ceremonial comb, facing 242
 • Hira-uta canoe, 130
 • History and Traditions of Niue, 1; of Niue-Fekai, by Mohelagi, 110
 • Hoa, a class of charms or incantations—the hoa rakau, etc., 33
 • Horokaka, sacred fire, 70
 • Horouta canoe, 126
 • Huanaki, an ancestor of the Niue people, 4; Family of, legendary, 92
 • Human heads, Drying of, 195
 • Iro, The story of, Aitutaki version, 133
 • Iseraela-Tama, Aitutaki. Te autara i a Iro, 140
 • Kara or tiwha tokens, 41
 • Karaka tree in New Caledonia and New Hebrides (note), 243
 • Kauria canoe, 166
 • Kawa, or native invocations, 66
 • Kereopa, incident of his capture, 159
 • “Kings” of Niue, 106, 116
 • Korako-uri and Korako-tea. Maori “Siamese twins,” 124
 • Kotaha, sling spear, The (note), 242
 • Kumara, Legend of the introduction of, 170
 • Large, J. T., translator. The Aitutaki version of the story of Iro, 133
 • Later history of Niue, 8
 • Lau-foli, Story of, 9, 110
 • Legend of Fola-hau, 100; of Gine-fala, swallowed by the whale, 102; of Hine-hela-ki-fata and the turtle, 98; of introduction of the kumara, 170; of invention of fishing nets (Niue), 96; of Iro (Aitutaki), 133; of Laufoli, 9, 110; of Matila-foafoa, 92; of Maui (Niue), 98; of Momole, ancestress of the albinos, 102; of Motu and the sea-god, 56; of the taniwha Pane-iraira, 167; of the girl Mele, 90; of Vai-Matagi and Vai-Fualolo, 86
 • Making and unmaking of Man, The A legend of Fiji. E Tregear. 182
 • “Manukau,” proper name, European corruption of Manuka (footnote), 57
 • Maori art of war. 32, 65, 145, 193
 • Maori ceremonial comb (heru), facing 242
 • Maori dictionary. A new, 187
 • Maori, The whence of the, 51, 120, 166
 • Maori war-party, The, 39
 • Marae (Arai-te-Tonga) at Rarotonga, The ancient, 218
 • Mata-atua canoe, 54
 • Mata-whaorua canoe, 123
 • Mata-ika or Mata-ngohi, the first slain in battle, 82; tree or gourd sometimes counted as mata-ika, 83; at Te Kauna a dog, 83
 • Matila-foafoa, Legend of, 90
 • Maui, Niue, Legend of, 98
 • Mawe, lock of hair or other article pertaining to an enemy, used in magic rites, 147
 • Mele, Legend of, 90
 • Members of Society, List of, vii
 • Minutes of annual meeting, xiii
 • Mirror, Pool at Tuo used as, 104
 • Mohe-Lagi, of Alofi. The history of Niue-Fekai, 110
 • - 248
 • Momole, mother of the albinos, Legend of, 102
 • Monuments, Non-Polynesian, at Tongatapu and in Western Pacific, 179
 • Motu and Tafiti, the two Niue migrations. 1
 • Motu and the sea-god, Legend of, 56
 • Motumotu-ari canoe. 130
 • Mysterious relics. Joshua Rutland, 180; (note on) A. Hamilton, 243
 • New Maori dictionary, 187
 • Ngarahu-taua (war-dance). 75
 • Niue-Fekau, History of, 110
 • Niue Island and its people. S. Percy Smith. 1, 85
 • Niue legend of the birth of man, 85
 • Niue, “Kings” of, 106, 116
 • Niue visited by Captain Cook in 1774, 12
 • Notes and Queries, 131, 191, 243
 • Notes on the art of war as conducted by the Maori of New Zealand. Elsdon Best. 32, 65, 145, 193
 • Nukutere canoe, 120
 • Officers of Society, vii
 • Operiki, Siege of, 211
 • Otu-rere-ao canoe, 180
 • Peace-making, 197
 • Queries, Notes and, 131, 191, 243
 • Rangi-matoru canoe, 127
 • Relics, Mysterious, 180
 • Rereanani canoe, 129
 • Return of a war-party, Observances connected with, 37
 • Rock-pool at Tuo used as mirror, 104
 • Rongo-takawiu and te wheawhea, charms to stay a hostile foe, 47
 • Rotu, a native spell. 74
 • Rutland, Joshua. Mysterious relics, 180
 • Sacred fires—herokaka, 70; ahi taumata, 71
 • Samoan names in Niue, 5
 • “Siamese twins,” Maori, 125
 • Siege of Operiki, 211
 • Single combat, a Maori institution, 37
 • Slaves and prisoners, 163
 • Smith, S. Percy. Niue Island and its people 1, 85; The traditions of Niue-Fekai, 22, 85; Arai-te-Tonga, the ancient marae at, Rarotonga, 218; Some Paumotu chants, 221; a Maori ceremonial comb (heru), facing 242
 • Some Paumotu chants, with translations by Mr. Charles Garbutt, 221
 • Songs, Charms and Proverbs—
 • A well-founded origin, an important origin, 236
 • A white pebble from Arai-te-Tonga, 220
 • Akateretere vaka ia Otutai na Ironui, 143
 • Alas! this pain that constricts, 152
 • Assembled are the people at the hanging flag, 118
 • Aue! Whiti! whiti! a……! 78
 • E Iro e! E tungutu matangi ko te arai i te maoake, 144
 • E kirikiri teatea no Arai-te-Tonga, 220
 • E kore! E pai kia tuwhera te pokapoka ki tahaki, 153
 • E mahi ano a Tu raua ko Rongo, 198
 • E Marama-toa-i-Emakura! 143
 • E Pio e! te kai ara varie te taputapu, 143
 • E taka ana i ona takanga, 150
 • E Tama e! I hoahoa pea koe, 156
 • E Tama! E patu koe ki tua, 73
 • E Tama! Tipua horonuku, 43
 • E tangi ana hoki, 151
 • E tapu te rangi, 145
 • Ha te ruhe, ha te ngenge, ha te umu, 36
 • Haele ke hifo leva ki Tuo, 105
 • Songs, Charms and Proverbs—(continued)
 • Have a care lest the support of the tatau-pounamu be broken, 201
 • He aea te au e pa nei, 199
 • He aha te manu ki uta? 77, 200
 • He nonota, he karawa, he au ika, 194
 • Hie! hie! Haere ki te huhi, 165
 • Hika atu ra taku ahi, Tu ma tere, 71
 • Hika ra taku ahi. Tu, 71
 • Hiki nuku, hiki rangi, 203
 • Hoati ki roto! 81
 • Hoki mai ki te ao nei, 35
 • How many strands shall the rope be twisted? 114
 • Huia, huia, te manu i uta ra, 199
 • If there swims a fish with kind intent. 99
 • I hara mai Tu i te kimihanga, 149
 • I kindle my fire, O Tu! 71
 • It is not meet that the pokapoka should be dug on one side, 153
 • Ka hau a ika lele totunu, 85
 • Ka kai pu, ka kai ariki, 147
 • Ka rerere hoki taua i te kahui tipua, 156
 • Kamapiu ne tu ki Tafala-mahina, 117
 • Kaore te mamae kai kinikini ana, 152
 • Kei te tuhi i runga, kei te tuhi i raro, 199
 • Kei whati nga rakau o te tatau-pounamu i muri nei, 201
 • Kia hiwa ra, e! 210
 • Kia kutia au! au! 78
 • Kia mau patu koe ki a Tu! 81
 • Kia tauoroi ui atu ana au ki toou kainga, 142
 • Kia teletele totonu, 85
 • Kia tu ai a Tagaloa, 87
 • Ko nga ngirangira te whitau, 79
 • Ko te ara ia te tumu ko te ara ia te kere, 141
 • Ko Toroa, kaore koa. 73
 • Koia! Hoki mai ki te urunga, 210
 • Ko-ko-koia. E Tu, e! 210
 • Kotahi koe ki reira, 69
 • Kua fakahaele ke koukou i Ihola, 91
 • Kumi ke he Iki a Patua-valu, 119
 • Launch the canoe Otutai for Ironui, 139
 • Let us then lament, 152
 • Let us uplift a stone and set it up, 116
 • Manava te tere i a Tane, 221
 • Manava, Tumunui, manava Tumunui 225
 • Manawa mai, tatara mai, 67
 • Matea-hopokia. 28
 • May the sacred powers of the heavens, 146
 • May thy hand be stricken, be rotten, 35
 • Mayest thou bear weapons in the service of Tu! 81
 • Motu kua tolo ki Paluki, 117
 • Motu tolo he tauaga matini, 117
 • Na wai i ki tetahi kowhao kia purupurua, 165
 • Napihia! Napihia! 81
 • Ngau atu koe ki tua te arorangi, 33
 • Now are the preparations made, 150
 • O Iro, who stands facing the wind, 139
 • O Marama, the warrior of Enuakura! 137
 • O my son! O Tipua-horonuku! 44
 • O Pio, sprung from Vaarie, 137
 • O son! strike thee behind, 74
 • One art thou there, 70
 • Proceed, descend to Tuo, 104
 • Prostrate, the angry winds, 72
 • Puhi kura! Puhi kura! Puhi kaka! 44
 • Ranihi, ranihi te punga i muri ra, 158
 • Return thee to this world, 35
 • Riria, e te whanau, e riria! 81
 • Roki ai nga hau riri, 71
 • Tagaloa-pupu-ki-maka, 26
 • Tahuna! Tahuna! 21
 • Tatutatu mai, 155
 • Taken was she to bathe at Hiola, 90
 • Taku tau kawe kino, 160
 • Taumaha te kahukura uta, 199
 • Tauta's sin was the great original sin, 135
 • - 249
 • Songs, Charms and Proverbs—(continued)
 • Te ika a Tu ka hikitia, 47
 • Te imu kai te ruhi, 35
 • Te rongo mai koia koe, 212
 • T etaua! Te taua! 82
 • Te whai one tuatua, one taitaia, 195
 • Te whakaariki e! Ko te whakaariki! 82
 • Te whare patahi-e hui te rongo, 197
 • Te whatu whiwhia, te whatu rawea, 67
 • Teletele ke tufuga, 87
 • Tepa, mo e Nukulafalafa, 107
 • Tera te haeata ka rere te whakairi, 202
 • The high-priest eats, the high-chief eats, 147
 • The kamapiu shrub has grown at Tafala-mahina, 116
 • The people have gathered at Pahuki, 116
 • The rite to effect exhaustion, 35
 • The victim of Tu exalted, 47
 • Tikarohia nga marama! 87
 • Tirohia aki nei kopu, 210
 • To filia taua aki ki la filia, 116
 • To haku higoa, 26
 • To lilo a toua ke la filia, 119
 • To ringa i tu, to ringa i pe, 35
 • To nikiti e maka ke fakatu, 117
 • Toka tu moana, 82
 • Toroa is not able, 73
 • Tu comes from the seeking, 149
 • Tu mai a rikiriki, Tu mai a rakaraka, 155
 • Tua atu taka tira ki uta, 200
 • Ue nuku e, ui rangi e, 203
 • Uia ra! uia ra! uia ra! 199
 • Welcome is the expedition of Tane, 231
 • Whakarongo marire iho ano au, 155
 • What is the bird inland? 77
 • Whatu mahunu, 48
 • When I went to seek thee at thy dwelling-place, 136
 • Whiti! whiti! e……! 76, 77
 • Sparing captured enemies in war, 162
 • Spells to shorten distances, 160
 • Spirits, Place of departed (note), 131
 • Stone axe, Tree-felling with (note), 131
 • Stones, Mysterious, 180, (note) 243
 • Symbolical names, Niue, 28
 • Table of contents, iii
 • Tafiti and Motu, the two Niue migrations, 1
 • Tahiti, Who discovered? 184
 • Tahuhu tribe, now extinct, 125
 • Tainui canoe, 55
 • Takihimu canoe, 52; so sacred that food might not be carried therein, 52; conflicting stories concerning the canoe, 53
 • Taniwha stories. 167
 • Tapu, Rites connected with removal of, 151, 153
 • Tapuwae (footsteps), spell to increase one's travelling powers, 154
 • Tauira canoe, 128
 • Tau-mataki-tahi (single combat), 37
 • Te Akika-a te-Tau canoe, 129
 • Te Autara i a Iro. Na Iseraela-tama, 141
 • Te Mahuhu canoe, 124
 • Te Mamari canoe, 129
 • Te Ruaka-ramea canoe, 130
 • Te Waipapa canoe, 130
 • Te Whatu-a-Ranginuku canoe, Traditions concerning, 59
 • Tilia, traditional warrior, Aitutaki, 2
 • Tira-ora, ceremony of absolution of warriors, 69
 • Tiwha or kara tokens, 41
 • Tokomaru canoe, 51
 • Tongatapu, Non-Polynesian monuments of, 179
 • Traditions of pre-Maori inhabitants, 173; of the Niue people, 1
 • Tree-felling with the stone axe (note), 131
 • Tregear, E. The making and unmaking of man: a legend of Fiji, 182
 • Tu-te-pewa-Wharangi canoe, 129
 • Tunui-a-rangi canoe, 125
 • Tupe or punga, a charm to deprive an adversary of the power to run, 157, 158
 • Turtle, Niue legend of the, 98
 • Ue-mutu, demon presiding over weapons, 36
 • Umu hiki, ceremony, 202
 • Umu tamoe, ceremony to weaken an enemy, 72
 • Vai-matagi and Vai-Fualolo, Niue legend of, 86
 • Vassalage of conquered tribes, 165
 • Wai taua, wai tapu, sacred waters, Rites connected with, 66
 • War, Art of, as conducted by the Maoris, 32 65 145, 193
 • War-cries of the Maori, 81
 • War-dance (ngarahu taua), 74
 • War-party, Maori, 39
 • War-songs, 46
 • Watch-songs, Maori, 210
 • Whakaumu, a hole dug as a landmark, 54
 • Whale and Gini-fale, Legend of, 102
 • Whangai-hau, ceremony of offering slain enemy to the gods, 83
 • Whea-whea, Te, various war-charms, 49
 • Whence of the Maori, The. Lieut.-Col. Gudgeon. 51, 120, 166
 • Who discovered Tahiti? George Collingridge. 184
 • Williams, Rev. John, visits Niue (1830), 15
 • Wounds. Maori treatment of, 193; charms for healing, 194, 195
  INSETS.
 • A Maori ceremonial comb, facing 242
 • Captain Cook's landing place at Opahi. facing 15
 • Fighting-stage, Chatham Islands (1839), facing 211
 • Sketch of the Marae at Arai-te-Tonga, Rarotonga, facing 218
 • Three lines of descent from Atea=Papa (65 generations), facing 144

- 250 Page is blank