Volume 15 1906 > Index to Vol. XV, p 227-230
                                                                                             Previous | Next   

- 227 INDEX TO VOL. XV.
 • A Maori teka or footrest for a spade (illustrated), 94
 • Abortion (whakatahe, kuka), 12
 • Amiowhenua expedition, 91
 • Annual meeting of Society, Minutes of, xiii
 • Annual report of the Council, xiii
 • Aomatarahi, Te, Legend of, 138
 • Balance-sheet of the Society, xv
 • Bastard children (poriro, moenga-hau, raparere, tiraumoko, tama mehemea, mea ponahanaha, mea kokuhu), 191
 • Best, Elsdon. The lore of the Wharekohanga, (Part ii), 1, 147, 183
 • Bird-names, Maori, 193
 • Birth-marks and pre-natal impressions, Native ideas concerning, 25
 • Birth-rate of the Maori, The decreasing, 7
 • Caesarian operation, Traditions of the, among the Maori, 20
 • Cape of Good Hope, Maori matter at the, 175
 • Charms to induce conception, 5, 6; in difficult delivery, 156; to cast out demons (takutaku), 14; in connection with “the shrine of the sea-fish,” 40, 41; potency of love-charms, 51; charms pronounced at dedication of male and female children, 149-153; connected with removal of tapu from children and others, 158-9; whakamanawa charm, 161
 • Chatterton, Rev. F. W. Te Atua-hae-roa (Poverty Bay), Origin of the name, 220
 • Chronological table, illustrating history of Horehore Pa, 93
 • Churchill, William, B.A. Root-reducibility in Polynesian, 95
 • Constitution of Society, v
 • Contents, Table of, iii
 • Decreasing birth-rate of the Maori, 7
 • Diphthongs, true, absent from Samoan, 102
 • Distribution of Polynesian speech, 97
 • Double consonants absent in Polynesian, 102
 • Easter Island=“Te Pito-te-Whenua,” 97
 • Exchanges, List of, xi.
 • Exorcism, Methods of, 14
 • Explanation of certain Maori customs of old. S. Percy Smith (translator), 137
 • Fanning Island (note), 125
 • Fear of tapu, not of death, the restraining sentiment among the Maori, 50
 • Feasts, Prodigality of Maori, 87
 • Genealogies—
 • Hawea—Tanguru-Tuhua, 66
 • Mahere-tu-ki-te-rangi—Te Ruihi, 76
 • Ngarengare—Hori Ropiha, 83
 • Rahiri—Paroki, 223
 • Tahumakakanui—Maira, 133, 141
 • Tangiia—Ira, 75
 • Tara—Te Ruihi, 73
 • Tautoki—Te Aro-atua, 72
 • Tura—Te Ruihi, 75
 • Genealogies, recited during the marriage rite, and during parturition, 20, 21
 • Gourd used as an oracle, 37
 • Gudgeon, Lieut.-Col., C.M.G. The Tipua-kura, and other manifestations of the Spirit-world, 27; Whakamomore, 163
 • Hawke's Bay, Migrations of northern tribes to, 81
 • Hineraurangi, a demon cormorant, 46
 • Horehore Pa i Te Takapau, He korero tatai mo. Tanguru Tuhua, 61
 • Horehore Pa, Te Takapau, Incidents in the history of. S. Percy Smith (translator), 69
 • Human sacrifices to the gods, 47, 153
 • Hunahuna-a-Pou, a tree with magic powers, 7, 32
 • Hunu-a-rau, tribal motto of the Kahungunu, 77
 • Iho-a-Kataka, a celebrated magic hinau tree, Story of, 6, 32
 • Incidents in the history of Horehore Pa, Te Takapau, 69
 • Inherited tapu, inheres in the eldest-born, 38
 • Iseraela Tama. Ruatapu, e tupuna Maori rongo nui, 209
 • Kaiatehihi, a legendary two-headed parrot, 45
 • Kawa ora rite, Description of the, 161
 • Lament for Tamairanga, 79
 • Large, Major J. T. (translator). Ruatapu and his Cook-Island descendants, 213
 • Lore of the Whare-kohanga (Part ii), 1, 147, 183
 • Love-charms, examples of their potency, 51
 • Lullabies (oriori), 184; examples, 183-189; sung by childless women to stones and other objects dressed and nursed like infan s, 9-11
 • Mahanga, Migrations of, 83
 • Makutu (witchcraft), actually a cause of death, 53
 • Manifestations of the Spirit-world, 27
 • Maori bird-names. Rev. H. W. Williams, M.A., 193
 • Maori customs of old, Explanation of certain, 137
 • Maori gods not immortal, 26
 • Maori matter at the Cape of Good Hope. Rev. H. W. Williams, M.A., 175
 • Maori theory of active and passive agents in generation, 4
 • Matatapu, certain sacred food, 46
 • Members of the Society, vii
 • Migration of Whata, 81; of Taraia, 81; of Ngarengare, 82; of Ngatihira, 84
 • Migrations of northern tribes to Hawke's Bay, 81; of Mahanga, 83
 • Names, tapu and common, 154
 • Naming of the first-born, 154
 • Nga Okooterangi, Story of, 77
 • Ngaitahu, settled in Takapau district for nearly four centuries, 70
- 228
 • Ngarengare, Migration of, 82
 • Ngaitara people, Account of, 73
 • Ngatiawa in the North. J. C. Yarborough, 221
 • Ngatiira, an extinct tribe, Account of, 74; migration of, 84
 • Northern tribes, Migrations of, to Hawke's Bay, 81
 • Notes and queries, 125
 • Officers of the Society, v
 • Ohaoha, a marriage invocation, 5
 • Oracle, the gourd Tipokiorangi, 37
 • Oriori, songs sung to infants while being nursed, 183; examples, 183-189; sung to stones, etc., by childless women, 9-11
 • Pahi-atua, Origin of the name, 146
 • Papakauri, an enchanted tree, Story of, 29
 • Parturition, Easy, of Maori Women, 18, 19
 • Pentalpha, The (note), 125
 • Phallic trees and stones, 6, 29
 • Pito-te-Whenua, Te=Easter Island, 97
 • Plants of New Zealand (review), 126
 • Polynesian migrations, Problem of, 96
 • Popoki, Te, Story of, 142
 • Pregnancy, Rites and superstitions concerning, 1
 • Pre-natal impressions, Maori idea concerning, 25
 • Presidents of the Society, past and present, x
 • Prodigality of Maori feasts, 87
 • Queries, Notes and, 125
 • Raikaumoana, Story of the flight of, 145
 • Rangitane people, Account of, 71
 • Rapou, term applied to the first pregnancy of a woman, 1
 • Rauparaha, Life of (review), 125
 • Ritenga Maori o nehera, He whakamaramatanga i etahi. Major H. P. Tunuiarangi, 137
 • Root-reducibility in Polynesian. William Churchill, B.A., 95
 • Ropiha, Hori, Historic notes and genealogies supplied by, 70
 • Ruatapu and his Cook-Island descendants. Major J. T. Large (translator), 213
 • Ruatapu, e tupuna Maori rongo nui Iseraela Tama, 209
 • Sacred head-dresses, 36
 • Sacrifices, human, 47, 153; of half-castes to the gods, 49
 • Sawaiori, a term compounded to describe the Polynesian race, 94
 • Skeletons, Discovery of, beneath the posts of ancient Tawhitiraha Pa, 48
 • Smith, S. Percy. Incidents in the history of Horehore Pa, Te Takapau (translation), 69; An explanation of certain Maori customs of old (translation), 137
 • Songs, Charms, Proverbs, &c.—
 • Aue! aue! Pakipaki kau au ki te tuakiri o te whare, 10
 • Carry thyself as those of old, 153
 • Desolate is left Tawhitinui by the marriage of Ware, 79
 • E hika hoki o kuika nei—e, 186
 • E hine! e tangi nei ki te kai, 184
 • E iki! E moe nei, kati ra ko te moe, 189
 • E moe ana ano te kohatu i tona moenga, 10
 • E noho ana ano i tona taumata, i Tihei, 11
 • E tama, e tama! I kimihia taua, 187
 • E tama! Poiwaka, e moe nei, 188
 • E toku tini i uto me toku mano i te wai, 41
 • Haere koutou e patu nei, 14
 • He potiki na te koekoea (applied to an illegitimate child), 191
 • I am suspended, 6
 • I toia koe, hine, ki te tohi o Kahau, 158
 • Songs, &c.—Continued.
 • Ka tohia koe, tama, ki te wai o Tutawake, 158
 • Ka whakato au i a koe ki a Papa-tuanuku, 5
 • Kai tuputupu nunui e koe, 152
 • Katahi ano ka maranga taku ua, 184
 • Kia hapai patu koe, 152
 • Kia kotahi ki a ao nui, 156
 • Kia mau patu koe ki a Tu, 159
 • Kia toa ai koe tangaengae, 160
 • Ko te Rau-pare, Kirikiri-a-Kau-paua, 84
 • Ko te toko o Tane-mahuta, te toko o Rangi, 40
 • Ko te tupe o Tu, 159
 • Ko whakahirihia ahau: ka whakato tamariki ahau, 6
 • Korikori tama ki tua, 149
 • Mahue Tawhitinui, mo te hika i a Ware, 79
 • May this child be active through this tua, 149
 • May this tua reach the first heaven, 150
 • Mata nui a Kahungunu, 77
 • Mataotao ana te panga mai o te kiri, 9
 • O my myriads of the land and my thousands of the water, 41
 • Popo! E tangi ana tama ki te kai mana, 184
 • Te kura i puta mai i Hawaiki, 22
 • Tenei to ara, 14
 • That thou mayest grow in stature, 152
 • That thou mayest the weapon uplift, 152
 • The tua is possessed, 151
 • Thou art tohi, boy, with the water of Tutawake, 158
 • To manawa te hoto nuku, 161
 • Tu ki tupua, 152
 • Tua kai te rangi tuatahi, 150
 • Tua kai te whiwhia, 150
 • Sooterkins, Maori, 8
 • Southern Hawke's Bay and Wairarapa, First occupation of, 70
 • Spirit (wairua) of a child supposed to be derived from the father, 3
 • Spirit-world, Manifestations of the, 27
 • Stillborn children, Spirits of, greatly dreaded by Maoris 13,
 • Supernatural powers of the tui, 44
 • Takapau Pa, Hawke's Bay, Description of, 69
 • Takitaki, Episode of; an example of whakamomore, 170
 • Takutaku, an exorcising charm, 14
 • Tamairangi, wife of Whanake, Story of, 78
 • Tangata-whenua of Hawke's Bay and Wellington, 80
 • Tangi-te-ruru, War-party of, 92
 • Tapu, an invaluable agency in maintaining law and order, 49
 • Tapu of birth, 26
 • Taraia, Migration of, 81; his pretended sacrifice of his infant daughter, 48
 • Te Atua-hae-roa (Poverty Bay), Origin of the name. Rev. F. W. Chatterton, 220
 • Te Iho-o-Kataka, a phallic tree, The legend of, 5
 • Teka, a Maori (footrest for a spade) 94
 • Tipokiorangi, a gourd used as an oracle, 37
 • Tipua, natural objects supposed to possess magic powers, 27
 • Tipua-kura The, and other manifestations of the Spirit-world. Lieut.-Colonel Gudgeon, 27
 • Tohi rite, always associated with sprinkling of water, 157; performed over plantations, 158
 • Transactions and proceedings, 58, 127, 181, 224
 • Trees, sacred, supposed to possess supernatural powers, 6, 29
 • Trees, the talking, Legend of, 146
 • Tu ora, rite, Description of the, 161
 • Tua, Rite of the, 147
- 229
 • Tuapa mauri, post erected as a talisman, 162
 • Tuhua-Tanguru. He Korero tatai mo Horehore Pa, i te Takapau, 61
 • Tukoio's adventure with a wild man of the woods, 43
 • Tunuiorangi, Major H. P. He whakamaramatanga i etahi ritenga Maori o nehera, 129
 • Uenuku-tu-whatu, a magic stone 7, 29
 • Umbilical cord (iho or pito), Ceremonies associated with, 23
 • Vengeance of the god Te Ririo, 46
 • Wairarapa, First occupation of, 70
 • Waitaha tribe, its mana over the fish of the sea, 38
 • Weaning of children, 191
 • Whakamomore. Lieut.-Colonel Gudgeon, C.M.G., 163
 • Whakapakoko, images nursed by childless women, 8
 • Whakatakiri, songs sung to children when being played with, 183
 • Whare-kohanga, Lore of the (Part II). Elsdon Best, 1, 147, 183
 • Whare ngaro (lost house), term applied to a couple whose offspring have all died, 8
 • Whata, Migration of, 81
 • Whatukura, a venerated phallic stone, 34
 • Williams, Rev. H. W. Maori matter at the Cape of Good Hope, 175; Maori bird names, 193
 • Witchcraft (makutu), Maori practice of, 53
 • Wood-demons of the Maori, red-headed dwarf folk, 42
 • Yarborough, J. C., Ngatiawa in the North, 221
Illustration

- 230 Page is blank