Volume 16 1907 > Index to Vol. XVI, p 231-234
                                                                                             Previous | Next   

- 231 INDEX TO VOL. XVI.
 • Ai pai (“chicken breeding”) used in reference to large family; also, pa heihei, 3
 • Ancient Maori highways, 128
 • Ancient Maori poem, An. Tuhoto-Ariki, 43
 • Annual meeting of the Society, viii.
 • Annual report of the Council, viii.
 • Aotea canoe, Voyage of the, 191; passenger list, 206
 • Ara tane, or ure pukaka, line of descent through males only, 2
 • Astronomy, Tahitian, 101
 • Balance-sheet of the Society, xi.
 • Battle formations of the Maori, 41
 • Best Elsdon. The Lore of the Whare-ko-hanga (Part v. and last), 1; Maori numeration, 94
 • Birds, Use of in navigation, 92
 • Birth of the heavenly bodies (Tahitian myth), 101
 • Breaking elbow-joints (note). A. K. Newman, 61
 • Ceremony of making peace between opposing tribal gods, 84
 • Childbirth, Customs relating to (notes by Ihaia Hutana), 9
 • Christian, F. W. The totara tree—same word as Hindustani deodara (note), 226
 • Cosmogony, A Maori, 109
 • Cowan, James. Story of the Takitumu canoe, 220
 • Translation of the story of the Takitimu, 223
 • Dangers of too large a war-party, 78
 • Davies, G. H. The name moa (note), 106
 • Democratic instinct of the Maori; abject deference to chiefs unknown, 34
 • Deodara (Hindustani), the same word as totara, 226
 • Destruction of the Maruiwi tribe by magic, Tradition of, 70
 • Dittmer's Te Tohunga, Error in (note), 227
 • Elbow-joints, Breaking, 61
 • Exchanges, List of, vi.
 • False prophets; one slain by his own people 83
 • Feet-first—child so born regarded as specially tapu, 4
 • Fire-arms, Terror inspired by, among Maoris, 16
 • Fire-walking, a religious ceremony among the Maoris, 89
 • Fishing, Ceremonies connected with, 68
 • Fleet, The canoes of the, 189
 • Folk-tales, Hawaiian (review), 105
 • Fortification, Maori genius for, 28
 • Genealogies—
 • Whatonga—Tu-tere-moana, 43
 • Rangi-nui = Papa,—Ngata, facing 140
 • Hukinui—Te Rangi-whete-ngu, 144
 • Tikaro—Ruanui, 147
 • Te Kahui-ao—Tamatea-kuru-mai-i-te-uru-o-Tawhiti-nui, 148
 • Tamau-awhitia—Rakei-whane, 153
 • Whare-ukura—Hori Ropiha, 165
 • Toi—Tama-te-kapua, facing 213
 • Pou-tina—Hori Kokako, facing 213
 • Tamatea-uta—Perere te Kahui, facing 218
 • Te Hatauira—Perere te Kahui, facing 219
 • Grand-parents, their part in rearing children, 9
 • Gudgeon, Lieut-colonel, C.M.G. Maori wars, 1; The Tohunga Maori, 63
 • Hawaiian Annual (note), 61
 • Hawaiian folk-tales (review), 105
 • Hawaiki: the term sometimes used to express pre-natal existence, 4
 • Heavenly bodies, Birth of the (Tahitian), 101
 • Henry, Miss Teuira. Tahitian astronomy, 101
 • Highways, Ancient Maori, 128
 • History and Traditions of the Taranaki Coast, 120, 175
 • Hongi, Hare. Translation of a Maori Cosmogony, 113; Notes on the same, 118
 • Hongi Hika, Nga-Puhi warrior chief, 15
 • Illustrations—
 • The kaheru, 99
 • Patangata island and pa, facing 123
 • Kawau pa, facing 150
 • Papara, west coast of Tahiti, facing 193
 • Io, the Creator, 109
 • Kaea, a hero of the Ngati-Paoa, 16
 • Kaheru, The, (an ancient Maori Agricultural implement) with illustration. W. H. Skinner, 99
 • Kakariki-horo-noa, story of the battle so called, 79
 • Kanga, or insult, how avenged, 29
 • Karakia, in no sense a prayer, but a compelling incantation, 64; Supposed efficacy of (anecdote), 68
 • Kawau maro (“flight of the shag”), a battle formation, 41
 • Kete-tua-uri, The (note). E. Tregear, 106
 • Kooti, Te, claimed magic powers; offered human sacrifice, 71
 • Korowhitiwhiti or pakokori, a contrivance to exercise or strengthen an infant's limbs, 7, 10
 • Kumara, Songs used in planting the, 100
 • Kupe, The navigator, 155; place-names in New Zealand associated with, 155; sixteen such place-names, all on the shores of Cook's Straits, enumerated, 157; eleven other in the north, 157;—references to in Maori poetry, 159;—separated South Island from the North, 159; descendants of Kupe found among Nga-Puhi and tribes inhabiting Cook's Straits, 166; probably confusion between two navigators named Kupe, the later of whom flourished about 1350; the other several generations earlier, 170;—apparently unknown in Eastern Polynesian tradition, 170
 • Kura-haupo canoe, Story of the, 214; some of her passengers, 217
 • Last words of chief or tohunga held to be prophetic, 65
 • Legend of Kaiawa and his daughter Ponui-a-hine, 89;—of the mountains Taranaki and Nga-uru-hoe, 148
 • List of exchanges, vi.
 • Lore of the Whare-kohanga (Part v.: conclusion), 1
 • Magic, remarkable instances of, 75, 87
 • Maketu Pa, Fall of, in 1836, 25
- 232
 • Manu kawhaki (“to entice by stratagem”) a plan of battle, 42
 • Maori cosmogony, A, 109
 • Maori numeration. Elsdon Best, 94
 • Maori poem, An ancient, 43
 • Maori wars. Lieut-Colonel Gudgeon, 13
 • Maui and Hine-nui-te-po (note), 227
 • Members of the Society, i.
 • Milford Sound, Traces of ancient inhabitants of, 146
 • Moa, Traditions of the, 137; The name (note), 106
 • Mokoia island, Conquest of, 17
 • Namunamu = vagina, 54
 • Nana, to nurse, tend carefully, 3
 • Nanu, mucus in mouth and nostrils of a newborn infant, 9
 • Navigation, Use of birds in, 92
 • Navigator, Kupe, the, 155
 • Newman, Alfred K. Breaking elbow-joints (note), 61
 • Nga-Iwi and Wai-o-hua tribes, exterminated by the Ngati-Paoa and Ngati-Whatua, 14
 • Nga-Puhi tribe, exterminators of the Aupouri and other tribes, 15
 • Ngati (Eastern Polynesian), a comparatively recent tribal prefix in New Zealand; earlier equivalents, kahui, tini, whanau, etc., 152
 • Notes and queries, 61, 106, 226
 • Numeration, Maori, 94
 • Obstructions of Kupe (nga taero a Kupe), term metaphorically applied to mental difficulties and perplexities, 160
 • Ocean navigation understood thoroughly by old Polynesians, 172; probably guided in search of new lands by observing flights of birds of passage, 172
 • Pa heïhei (“a flock of fowls”), phrase applied to a numerous family, (3)
 • Paeko, the story of, 79
 • Paikea, Legend of (“Te Huri-pure-i-ata”)' 197
 • Pakira and Whakarara, Episode of, 28
 • Papa-hurihia, a celebrated, tohunga, 74
 • Patea, a Tahitian name, 153
 • Peka-a-tama = branch of man (phrase applied to a child), 3
 • Pillars of the sky (Tahitian) enumerated, 102
 • Poem, An ancient Maori, 43
 • Porakaraka, a swinging cradle, 7
 • Pukeko, and introduced bird, according to tradition, 136
 • Queries, Notes and, 61, 106, 226
 • Repa and Turau, Story of, 22
 • Rapoi, the dandling of an infant, 3
 • Rauru kitahi, title of the Rauru section of the Arawa = “Rauru the truthful,” 17
 • Rauru, son of Toi, Legends concerning, 178; known as Rauru-ki-tahi (“one-worded Rauru”), 186
 • Relatives in enemy's camp, Custom of warning, 32
 • Rua tupuke, a stratagem in battle, 42
 • Ruahine (“old woman”), a battle formation, 42
 • Sacredness of the tohunga, 63
 • Second-sight of the tohunga, 86
 • Skinner, W. H. The kaheru, 99; The jadite axe Paewhenua (note), 226
 • Slavery, a lasting disgrace, 31; how occasionally averted, 33
 • Songs, Charms, Proverbs, etc.—
 • Atua haurangirangi! waiho te mate mo Hapopo, 196
 • E, na te Aotea-roa o te Maori, 200
 • E tama, ka u te ika ki uta, 221
 • E waru nga pu manawa, 3
 • Hahau-tu-noa was the canoe of Te Kahuirua 145
 • Hau nui, hau roa, hau pukerikeri, 82
 • Songs, etc.—Continued.
 • He kakano i ruiruia mai i Rangi-atea, 200
 • He roto kei te rangi, ko mangungu; te kai o roto he mapunapuna he manewanewa, 66
 • I noho a Io i roto i te aha o te ao, 109
 • “I was still in Hawaiki” = unborn, 4
 • I will away to distant Hawaiki, 138
 • I will sing, I will sing of Kupe, 159
 • Io dwelt within the breathing-space of immensity, 113
 • It was Tane-matoe-rangi, Peranui, and Te Ara-o-hinga, 170
 • Ka iri ano koe i runga i Te Ririno, 163
 • Ka tito au, ka tito au ki a Kupe, 159
 • Ka toi au ki Hawaiki, 138
 • Karanga riri, karanga Paeko; karanga kai te karangatia a Paeka, 79
 • Kauaka tumutumu te kura i Awarua, 201
 • Kei hea ra te tangata, 100
 • Kei tua i te awe kapara, he tangata ke mana e noho te ao nei, he ma, 65
 • Kia koparetia te rerenga i Raukawa, 159
 • Kia toro te pakiaka hinahina i runga i au, ka rongo ake au e mara ana e kihi ana, 66
 • Kia totoia nga waewae o taku mokopuna hai whai taki, 8
 • Ko Hahau-tu-noa, te waka o Te Kahui-rua, 145
 • Ko Tane-matoe-rangi, ko Peranui, 170
 • Ko tawhito ki, ko tawhito korero, 110
 • Let the eyes be blindfolded in crossing Raukawa, 159
 • Me te rangi i whanau ai a Horu (or Hatana), 3
 • Me te rangi i whanau ai a Te Rangi-tauarire, 3
 • Mehemea ko te rangi i whanau ai a Te Tuarariri, 3
 • Nau mai E tama! kia mihi atu au. 43
 • Now sings the long-tailed cuckoo, 100
 • O son, soon the fish shall reach the shore, 223
 • Seed that was sown even from Rangi-atea, 200
 • Strong and continuous winds and whirlwinds search out the demon below, 82
 • Tangi te kawekawea, 100
 • Te tamaiti i aitia ki runga ki te takapau whara nui, 3
 • The ancient and original sayings, 114
 • There is a well of dissatisfaction in the heart of man, 66
 • Thou camest on board Te Ririno, 163
 • 'Tis Io, the A-io-nuku of Motion, 115
 • Vile and imbecile god! thou hast left death to Hapopo, 196
 • When the roots of the hinahina have grown over my grave I shall hear the mara and the kihi, 66
 • When there is fighting to be done you call Paeko, 79
 • When the tattooed face has passed away, white strangers will occupy the land, 65
 • Where then is the man who owns this cultivation? 100
 • State of Maori people prior to Treaty of Waitangi, 13
 • Story of the Takitimu canoe, 220
 • Suckling, Maori notions respecting, 1
 • Tahitian astronomy. Miss Teuira Henry, 101
 • Takitimu canoe, The story of the. James Cowan. 220
 • Tangata-whenua, Fragmentary information concering, 154
 • Taniwha, the two, of Hokianga, 81
 • Taranaki coast, History and Traditions of the, 120, 175; Taranaki coast prior to 1840, 120; Ancient inhabitants of the, 134
 • Taranaki, Mount, seen to increase in size and height after a victory of the local tribe, 80
 • Taro, Legend of the origin of the 178
 • Tautahi, born singly (in contradistinction to a twin), 2
 • Te Tohunga (by W. Dittmer), Error in (note,) 227
- 233
 • Terror inspired by Hongi's fire-arms, 16
 • Tiko hika, phrase applied to woman of ill-fame, 3
 • The canoes of the fleet, 189
 • The jadite axe Paewhenua (note). W. H. Skinner, 226
 • The name moa (note). G. H. Davies, 106
 • Titoki berries, Superstition associated with, 6
 • To matua, phrase applied to parents with few children, 3
 • Tohunga Maori, The. Lieut-Col. Gudgeon, 63
 • Toi and his descendants, 175;—of New Zealand identified with Toi of Rarotonga, 182;—known as Toi-kai-rakau (“the wood-eater”) and as Toi-te-huatahi (“the only child”), 183
 • Toka-a-Rauhotu rock (illustrated), Story of, 149
 • Toka-tu-moana (“rock in the sea”), a battle formation, 42
 • Tokomaru canoe, Story of the, 209; reputed anchor still in existence, 213
 • Totara = Hindustani deodara (note). F. W. Christian, 226
 • Toto, various processes supposed to improve the appearance of a new-born infant, 8
 • Traditions and history of the Taranaki coast, 120, 175
 • Transactions and proceedings, 107, 174
 • Tregear, Edward. The kete-tua-uri (note), 106
 • Tribal deities, List of, 64
 • Turanga-kumu, Legend of, 35
 • Turi and Uenuku, story of their quarrel, 200
 • Tuhoto-ariki, distinguished magician, supposed to have caused the Tarawera eruption of June, 1886, 76
 • Tuhoto-ariki, author of ancient karakia printed on pp. 43-46; metrical paraphrase of same, 47; annotations by H. T. Whatahoro, 53
 • Twins: second-born the more important; first-born an interloper and unlucky, sometimes destroyed, 2
 • U taetae, an affection of the breasts, 1
 • Uenuku, chief and priest, Legends concerning, 192; his quarrel with Turi, 200
 • Uhi, Te, Story of his arrest and subsequent death, 72
 • Unborn children recognized as claimants in division of lands, 4
 • Unuaho, Te, his magic powers, 75
 • Upoko-tutuki-pari, a celebrated battle, 80
 • Ure pukaka or ara tane, line of descent through males only, 2
 • Use of birds in navigation. Taylor White, 92
 • Vigesimal and decimal numeration used concurrently by the Maori, 94
 • Warlike character of the Maori, 21
 • Whakatupu tangata (“causing mankind to increase”), a recognized custom, 36
 • Whakawaiu = food for nursing mothers, 1
 • Whare-kohanga, Lore of the (Part v.: conclusion). Elsdon Best, 1
 • White Taylor. On the use of birds in navigation, 92
 • Witchcraft and sorcery, 66
  INSETS.
 • Patangata Island and pa (plate), facing 123
 • Kawau pa (plate), facing 124
 • Toka-a-Rauhotu (plate), facing 150
 • Table i. (genealogy), facing 140
 • Table xxiv. (genealogy), facing, 181
 • Papara, west coast of Tahiti (plate), facing 193
 • Table xxxi. (genealogy), facing 213

- 234 Page is blank