Volume 17 1908 > Index to Vol. XVII , p 233-236
                                                                                             Previous | Next   

- 233 INDEX TO VOL. XVII.
 • Accent, Incidence of the Samoan, 218
 • Ahi-weka, warrior slain by Raparapa, 197
 • Ahurei (a Tahitian name), altar set up by captain of the Tainui at Kawhia, 2
 • Annual meeting of the Society, viii.
 • Annual report of the Council, viii.
 • Arawa canoe; burnt by Raumati, 56
 • Ariki, his rank, 164; Mr. John White's suggested etymology of the word, 165
 • Aspirant and sibilant interchanges, 151, 156; Passing also into th, 156
 • Ati-Awa tribe, The thirteen divisions of, 16;
 • Ati-Awa and Ngati-Ruanui, 169; Ati-Awa in exile, 139
 • Auto-suggestion (hirihiri to ngakau), a practice known to the Maori, 61
 • Awanui-a-rangi, one of the tangata whenua. History of, 13
 • Awhio-rangi. the sacred axe, in possession of the Nga-Rauru, 129
 • Balance-sheet of the Society, xi.
 • Cave-dwellings at Te Pehu. J. Cowan, 222
 • Charm to calm the sea, Curious, 68
 • Churchill, William. Samoan phonetics in their broader relation, 79, 149, 209
 • Circular to members, 50
 • Circumcision, only in partial use in New Zealand and of recent introduction, 55
 • Consonant mutations in Polynesian, 151, 209
 • Cowan, James. Story of the Takitimu canoe, 93; Cave-dwellings at Te Pehu, 222; Story of Te Pehu pa, 227
 • Criticism of “The Tohunga Maori,” bv Lieut.- Col. Gudgeon (J.P.S., xvi., p. 63), 162
 • Diphthongs, Samoan, 88
 • Exchanges, List of, vi.
 • Fairy wife of Te Niniko, Legend of, 22
 • Genealogies—
 • Fa'ahue—Te la-tau-i-ra'i, 33
 • Hine-wairoro—Riria, 190
 • Hotu-roa—Whaita, 124
 • Hotu-roa—Whiti-hua, 113
 • Kahukura-ruru-kaha—Te Ao-patari, facing 9
 • Korehe—Whakawero, 176
 • Manu-korihi—Winiata, 16
 • Mou-uruuru— Hine-makehu-rangi, facing 46
 • Ngai-tahu—Te Kapa-te-Aria, 4
 • Puani—Te Aka-o-tau, 122
 • Rere-ahu—Nga-pawa, 190
 • Ruatapu—Tama-ahua, 59
 • Tarionge—Rongorongo, 33
 • Tawake-tautahi—George Brown, 148
 • Te Awa-nui-a-rangi—Ihaia Kiri-kumara, 13
 • Te Hatauira—Uru-te-kakara, 53
 • Te Rangi-apiti-rua—Te Whiti, 188
 • Te Raraku—Te-Kai-te-kohatu, 17
 • Tere-matoru—Mere Tahana, 185
 • Tipi—Tuhua, 189
 • Toi-te-hua-tahi—Rua-nui, 25
 • Toka-tara—Mahau-whero, facing 75
 • Tu-heitia—Hakiaha-taiawhio, 20
 • Tu-whakairi-kawa—Te Kahui, 134
 • Uru-tira—Hohepa Tama-i-hengia, 117
 • Whatonga-i-mua—Tupori, 44
 • Hammond, Rev. T. G. The tohunga Maori; criticism, 162
 • Hani and Puna, memorial pillars of the Tainui canoe, 2
 • Hawaiian and Marquesan forms of proper names in Maori, 37
 • Hine-tu-a-hoanga, wife of Tumuaki, 62; her search for her husband, and death, 62
 • Hinga-kaka, Battle of; Ati-Awa defeated by Waikato tribe, 189
 • Hirihiri to ngakau, a Maori practice, apparently auto-suggestion, 61
 • History and traditions of the Taranaki coast (continued from vol. xvi.), 1, 51, 112, 169
 • Hongi, Hare. Translation of the story of the Takitimu canoe, 99; notes on the same. 105; Rongo-ma-Tane (note) 166; the word tupa, 167
 • Hoturoa, captain of the Tainui, 2
 • Hotunui, ancestor of the Ngati-Maru, an error rectified, 19
 • Ikaroa, Legend of, 39
 • Ika-tere-aniu and Te Pere, Tangi of, 41
 • Ika-whakataki, first fish caught on fishing expedition, Ceremony connected with, 123 Illustrations—
 • Arapawa-nui pa, Mimi river, facing 130
 • Ngapukaturua: old pas and modern village facing 15
 • Rongo, the kumara god, facing 177
 • Stones at Kawhia, marking the length of the Tainui canoe, facing 2
 • Urenui, Maruwehi. and Pohokura pas on the Urenui river, facing 9
 • Whakarewa pa, from Wai-iti beach, facing 9 Infant speech as illustrating phonetic changes; the “lisp” 159
 • Incantations, Tracrs of land transported by, 7, 30
 • Interchange of 1 and r in Polynesia, 151; of aspirants and sibilants, 156
 • Kahu-unuunu and Kahu-ngunu, 18
 • Kai-iwi, Traditional origin of the name, 34
 • Kai-raparapa, local name; its traditional origin, 113
 • Karaka and taro, brought by the Matatua canoe, 15
 • Karaka-tonga pa. Some of leading people connected with, 112
 • Kohanga-Mouku, Fall of, 129
 • Kumara, First planting of, 2
 • Kurukuru-mahe fight, why so called, 112
 • Language-changes in Samoan since 1830, 81 Legends—
 • Pou, Ikaroa, and Manunui, 39
 • Ngarue and his son Whare-matangi, 57
 • Tamahua and his return to Hawaiki, 53
 • The fairy wife of Te Niniko, 22
 • The felling of Tane's tree, 75
 • The sandy beaches of Taranaki, 22
 • The winged people (te ewe i tere), 41
  List of exchanges, vi.
 • Ma, a Maori conjunction, 166
 • Makere, a poet of the Ati-Awa, 171, 175; his lament, 171; translation of the same, 173
- 234
 • Mamangu, Te, a poet of the Ngati-Maru tribe, 20
 • Manunui, Legend of, 39
 • Manutahi, Defeat of Ngati-Ruanui invaders at, 170
 • Maori god Ha, The, 228
 • Marquesan and Hawaiian forms of proper names in Maori, 37
 • Maru and Ue-nuku war-gods, 143; stone image of Maru, 143; worship of Maru revived by Titoko-waru, 143
 • Matuku-Takotako, a monster referred to in canoe-hauling songs, 78
 • Mauri, a kind of talisman; consecrated sea-sand used in kahawai fishing, 122
 • Members of the Society, i.
 • Motai's tribe, under Kapu-manawa-whiti, defeated Ati-Awa, 114
 • Mua-upoko tribe; said to be an offshoot of Rangitane, 47
 • Mutations of f to v and to aspiration in Polynesian, 156, 209
 • N and ng, interchanging in Samoan, 154; ng corrupted to n in vulgar and “smart” English, 154; ng extinct in Tahiti; distinguishable as n in Hawaiian; changed to k in the Marquesas, 155; sometimes interchanged to m, examples from the Maori, 156
 • Nga-horo pa, taken by Potaka, 184
 • Nga-potiki-taua people, Massacre of the, 182
 • Nga-puke-turua, ancient native forts, 15
 • Nga-Rauru tribe, 34; Nga-Rauru tribe and Ngati-Rua-nui, Story of division and feud between, 24
 • Ngariki and Ngati-Hine, hapus of the Ngati-Maru, 19
 • Ngai-tahu of Mokau, 2
 • Ngai-tara-Pounamu, a small tribe, 4; merged with inhabitants of Rangitoto (D'Urville's Island), 5
 • Ngati-Apa tribe, 46
 • Ngati-Awa tribe, 11
 • Ngati-Ira tribe, occupied Porirua, Port Nicholson, etc., 47
 • Ngati-Maniapoto, hapus enumerated, 2
 • Ngati-Maru tribe, 18; occupied the Waitara district, 18
 • Ngati-Mutunga tribe, 8; its expedition to Kawhia, 117
 • Ngati-Rua-nui tribe, 23; descendants of crew of A otea, 24; settled at mouth of Patea and occupied country around, 24; progenitors of Nga-Rauru, Whanganui, and Taranaki tribes, 24; legend of the division and feud between Ngati-Rua-nui and Nga-Rauru, 24
 • Ngati-Rua-nui and Nga-Rauru wars, 128
 • Ngati-Tama tribe, 6; Exploits of. 193
 • Ngati-Tama heroes, Rararapa and Tu-poki, 197
 • Nikorima Te Rangi-noho-iho, “the last of the ancient chiefs of Taranaki,” 207
 • Niniko and his fairy wife, 22
 • Notes and queries, 108, 166, 229
 • Nukuoro vocabulary as recorded by Mr. Christian; its limitations, 152
 • Nuclear Polynesia, 149; Nuclear Polynesian speech, 80
 • Pai-hau slain by the Ati-Awa. 120
 • Pari-hamore pa, siege of and taking of Uru-kinaki, 185
 • Patututahi meeting, how it received its name, 13
 • Persistence of ancient tapu in certain localities, 123
 • Pehi-Tahanga, Ngati-Mania-poto chief, Death of, 196
 • Permanence of Polynesian vowel-values, 83
 • Poets, Maori; Mamangu, 20; Makere and Turaukawa, 171
 • Polynesian and Melanesian admixture, Antiquity of, in Fiji, 149
 • Potaka, chief of Nga-puke-turua, 180; joint attack on the Nga-potiki-tau people, 182; takes Nga-horo pa. 183; besieges Parihamore pa and takes Uru-kinaki to wife, 184
 • Potiki-roa, his search for Tumuaki, 62; his courtship and marriage, 63; his sister Hine-tu-a-hoanga drowned, 62; his return to Taranaki, 64
 • Pou, Ikaroa, and Manunui, Legend of, 39
 • Pou-matua, pou-tangata, pou-kai, pou-whenua, pou-tewea, terms indicating tribal rank, 164, 165
 • Poutama rock, Curious legend of, 7
 • Pricking of the teeth, a curious ceremony, 139
 • Proceedings of the Society, 48, 109, 168, 230
 • Proto-Samoan system of consonants, 150
 • Puke-kari-rua, conspicuous palisaded pa near Mokau, 7
 • Puna and Hani, memorial pillars of the Tainui canoe, 2
 • Punga-tai, a special receptacle for consecrated sand or earth used as a charm in fishing or cultivation, 123
 • Queries, Notes and, 108, 166, 229
 • Ra-ka-taha (the descending sun), Battle of, 147
 • Rangatira, his rank and duties, 164
 • Rangi-apiti-rua, his treachery, 180
 • Rangi-tane tribe, 46; located at Upper Wairarapa, Upper Manawatu, and Seventy-Mile Bush, 46; claim descent from Tane-nui-a-rangi, 47
 • Raparapa, Ngati-Tama chief, his enormous strength, 197
 • Rau-mahora, daughter of Rangi-mohuta, Romantic story of. 186
 • Raumati; burnt Arawa canoe at Maketu; slain in battle. 56
 • Rauru, ancestor of the Nga-Rauru, 34; leader of a migration, 35; meaning of the name, 34
 • Rehe-taia, warrior of the Ngati-Mutunga; his successful attack on Kohanga-Mouku, 129; on Waitangi, 131
 • Rewarewa pa, Capture of, 199
 • Rongo, the kumara god (with illustration), 177
 • Rongo-ma-Tane = Rongo and Tane, 166
 • Ruapu-Tahanga's journey, an old West Coast tradition, 114
 • Rubble-work walls of Rewarewa pa, 199
 • Sacred beaches of the Ati-Awa, 18
 • Samoan diphthongs, 88
 • Samoan language-changes in three generations, 81
 • Samoan phonetics in their broader relations. William Churchill, 79, 149, 209
 • Sands, The coming of the, 22, 69
 • Sandy beaches of Taranaki, Legends of the, 22, 69
 • Schism in the Whare-kura between the Ao-tea and the Ao-uri, 36
 • Sea-sand, consecrated, used as a mauri in kahawai fishing, 122
 • Sibilant and aspirant interchanges, 156; passing also into th, 156
 • Smith, S. Percy. The Maori god Ha (note), 228
 • Songs, Charms, Proverbs, etc.—
 • A bat on the earth, a bat in the heavens, 135
 • Along, along cometh the axe, 100
 • Although I am tatooed as a warrior, it is useless, 131
 • And died there also, Make-tuhi, 112
 • Be stricken, be stricken, thou ocean, 67
 • Behold, the lightning flashes in the heavens, 42
 • Behold my grove of ngaio trees above at Moe-atoa, 119
 • Float lightly so, float lightly so, 103
 • For he is a descendant of Hau-taepo, 117
- 235
 • Forward! sever the stringy fibres of the fern-root, 131
 • Give us thy teeth to be pricked, 139
 • Glide slowly and gently, 99
 • Hau toto, hau toto, ko Tu heke ana, 96
 • He ita na Motai, tena kei te rawhiti e taka ana, 114
 • He tia, he tia! He ranga, he ranga! 97
 • Here is Pounamu-moehau, bitterly weeping,132
 • Here stand I before thee, O Tane, 77
 • Homai to niho kia karihitia, 139
 • I a matiti, e kai ana au, 201
 • In the days of summer I shall be eating, 201
 • Ka ngaro ki kona, ko Make-tuhi, 112
 • Ka patua, ka patua te moana, 66
 • Ka rere te atua iti, 41
 • Ka tu nga tai a Rakei, mata-taniwha rau, 115
 • Ki konei ake au, e Tane, 77
 • Kaore e pau; he ika unahi nui, 22
 • Kihai koe i whangaina ki te manga tawhiti, 32
 • Kneel, crouch, brace your limbs, 100
 • Ko hea, ko hea tera maunga? 12
 • Ko pekapeka i nuku, ko pekapeka i rangi, 135
 • Ko te huruhuru o Rangi, 68
 • Ko te moko, tae kau ki ahau, 131
 • Ko te mokopuna a Hau-taepo, 117
 • Ko wai toku tupuna? 77
 • Let us then in imagination dwell, 29
 • Mano ki a Hawaiki, ka tu hakehakea, 97
 • Moe mai e Pa, i roto Matangi-rei, 28
 • Motionless lies the canoe to be consecrated, 103
 • Mou te po, moku te ao, 130
 • Na Kiki taua, na Toto taua, 32
 • Now lightly dip, now widely sweep, 104
 • O son, whose fame all tongues proclaim, 173.
 • Ooi! Kai ana te Turuki, 96
 • Papa e takoto nei, whakarongo ake, 70
 • Prosperous wind, prosperous wind, Tu descends, 103
 • Recumbent earth, O listen to my lay, 72
 • Rokohanga mai taku ipo, 197
 • Sleep on, O sir, in Matangi-rei, 28
 • Takiri ko te ata, kua whitirere au, 40
 • Tatou ano tatou, rato ano ratou, 146
 • Te tai roa, te tai whakarongo ki, 119
 • Te uri a Hau-nui-a-Papa-rangi, nana i taotao te nuku roa o Hawaiki, 43
 • Tenei ka noho i roto te whare-nui, 28
 • Tenei Pounamu-moehau te tangi nei na, 131
 • The descendants of Hau-nui, who suppressed the land of Hawaiki, 43
 • The few of Motai are distinguishing themselves in the east, 114
 • The hair of Rangi, 68
 • The sea there, that hears the speech, 119
 • The seas of Rakei, with the hundred taniwha-eyes, have cut you off, 115
 • They cannot be conquered; they are a fish with great scales, 22
 • Thine is the night, mine the day, 130
 • Titiro ki taku pa ngaio ki runga o Moe-atoa, 119
 • Thou goest direct on the path of war, 31
 • Thou wert not fed on foods of distant lands, 32
 • Tu ra mai te tu ra, 96
 • Tua to Kahukura, tutu te heihei, 94
 • Tuturi, pepeke, hokai o waewae, 93
 • Turukiraki, panekeneke i a ihu waka, 93
 • Unuhia ko te pou mua, ko te pou roto, 65
 • We are descended from Kiki from Toto, 32
 • Whano I kia motu te kaka o te roi, 131
 • Whano, whano! haramai te toki, 94
 • When evil counsel to my lover came,197
 • When the minor god flies, 41
 • Where, O where is that mountain? 12
 • Who, then, is my ancestor? 78
 • Withdraw, the front pillar the inside pillar, 65
 • Yonder the hosts of Hawaiki, 104
 • Yonder the rainbow brightly gleams, 101
 • Stone axe, Story of a, 224
 • Stone image of war-god Maru, 143; it destruction by Tamati te Ito, 143
 • Story of Te Pehu pa. J.Cowan, 227
 • Story of the Takitimu canoe. Collected by James Cowan (continued from vol. xvi.),93; translated by H. Hongi, 99; translator's notes, 105
 • Sugarloaf Islands, Attack on the, 182
 • Tahu-rangi, the first to ascend Mount Taranaki, 113
 • Tai-porutu, chief of the Ngati-Haua, Death of, 195 Tainui tribes, 1
 • Takarangi, his marriage with Rau-mahora and consequent peace between Ngati-Awa and Taranaki, 186
 • Takitimucanoe, Story of the, 93
 • Talisman to attract and retain birds, fish, etc., 122
 • Tama-ahua, his return to Hawaiki, 53; curious legend concerning, 54
 • Tangaingai, a term for the chief man of a tribe, 165
 • Tangi of Ika-tere-aniu and Te pere, 40
 • Taniwhas, called from the sea, or dispersed, by magic, 69
 • Tapu, ancient, Presistence of in certain localities, 123
 • Taranaki tribe, 20; its twenty hapus, 21
 • Taranaki tribes and their boundaries, 1
 • Tarionge, a Maori ancestor, 32; known in Raro-tongan and Tahitian tradition, 33
 • Taro and karaka, introduced by the Matatua canoe, 15
 • Te para-o-Tuwhera; revenge of Pakau for the murder of his sister Kopiri-taunoa, 176
 • Te Pehu, Cave-swellings at, 222; story of the pa, 227
 • Teeth, Ceremony of pricking the, 139
 • Th, its interchange with aspirant and sibilant, 156
 • Thitahi people, Discrepant stories concerning, 123; their migrations, 123; final settlement at Oec, 125; a grasping amd ambitious people, 127; their modern descendants, 127
 • Tohunga Maori, The; a criticism, Rev. T. G. Hammond, 162
 • Tohunga, the term defined, 165
 • Transactions and proceedings, 48, 109, 168, 230 Tumuaki, his search for the green jade, 59; violating tapu, was turned into stone in the Poutini country, 61
 • Tumu-whakarae, tumu-whakatake, tumu-whatianga, terms applied to head of tribe, 164, 165
 • Tu-ua, a canoe-hauling term, explained, 167
 • Tu-poki, Ngati-Tama chief, 197
 • Turanga-i-mau, son of Turi: his expedition, 52; killed near summit of Ruahine, 52
 • Turanga-Purehau, his migration to Whakatane, 121
 • Turangarere, Traditional origin of the name, 31
 • Turanga-te-Hake, Episode of: large party of Ngati-Ruanui destroyed by the Ati-Awa, 169
 • Tu-raukawa, a poet of the Ngati-Ruanui, 171, 175 Turi, his disappearnce, 32; believed that his spirit returned to Hawaiki, 52; confirmed by traditions of Rai'area, 52
 • Tu-whakairi-kawa, chief of southern Taranaki, 133; his ominous dream, 137; defeats the Ati-Awa, 138
 • Ure-nuku, war-god of the Ati-Awa, 143
 • Ure-kinaki, a famous beauty, Story of, 185
 • Uvalar r in Fiji; probably lost from Samoan, 151
 • Vowel-values in Polynesian, Permanence of, 82; changes in short vowels, 83
 • Waiana cave, Massacre of, 195
 • Wai-manu, The taking of, 178
 • Wai-o-ngana, Reconquest of, 139
 • Waitara, the territory of the Ngati-Maru, 18; suggested that the name should be Whaitara (follow the barb), 59; full name, Waitara-nui-a-Ngarue, 59
 • Wananga, The, 101
 • War-gods Maru and Ue-nuku, 143
 • Weeping, Place of, at Whitikau, 27
- 236
 • Weu, a charm to press down the waves (secure a calm), 68
 • Wh aspirate much neglected in England, more correctly pronounced by Irish, 150
 • Whakapau-karakia, a canoe of the Ngai-tahu, 4
 • Whakarewa pa, Story of the siege of, 186
 • Whakatupu tangata (to grow men), an established Maori custom after defeat, 141
 • Whanga-nui tribes, 43; their extensive territory, 44; found tangata-whenua on arrival, 45
 • Whare-kura, an institution resembling the Koro-tuatini of Rarotonga, 37; the great schism in ancient times between the Ao-tea and Ao-uri on a point of creed, 36
 • Whare-matangi in search of his father, 57
 • Whiti, Ngati-Mania-poto chief, Death of, 194
 • Whitikau; its sacred house Kaikapo, and place of weeping, 27
 • Winged people (te ewe i tere), Legend of the, 41; waiata concerning, 42; similar tradition among people of Pulo Nias, 42
  INSETS.
 • Map of Taranaki coast in the beginning of the nineteenth century, facing 1
 • Plate—Stones at Kawhia marking the length of the Tainui canoe, facing 2
 • Plate—(1) Whakarewa pa, from Wai-iti beach; (2) Urenui, Maruwehi, and Pohokura pas, on the Urenui river, facing 9
 • Genealogy: Ngati-mutunga tribe, facing 9
 • Plate—Ngapukaturua: old pas and modern village, facing 15
 • Genealogy: Mou-uruuru—Hine-makahu-rangi facing 46
 • Map (No. 2) of Taranaki coast, facing 51
 • Genealogy: Toka-tara—Mahau-whero, facing 75
 • Map (No. 3) of Taranaki coast, facing 111
 • Plate—Arapawanui pa, Mimi river, facing 130
 • Plate—Rongo, the kumara god, facing 177
 • Map (No. 4) of Taranaki coast, facing 199