Volume 44 1935 > Volume 44, No. 173 > Aotea, by John Houston, p 36-47
                                                                                             Previous | Next   

- 36
AOTEA.

HETARAKA TAUTAHI, of Nga-Rauru, was descended from Turi of the Aotea canoe through males, all elder sons. The late Mr. S. Percy Smith questioned whether any man living (1900) had a greater right to speak authoritatively on the subject of the Aotea. During the lifetime of Hetaraka Tautahi, certain material was recorded at his dictation. To this manuscript I have had access, by the courtesy of Rima Wakarua, of Nga-Rauru.

The name of the Aotea's anchor was Akiaki-whenua. The anchor-rope was Wharona-o-te-rangi. The topuni given by Rongorongo to her father Toto as utu-matua for Aotea was Puke-ko-whatawhata-a-rangi. The dogs whose skins were used in this double-cloak were Potaka-tawhiti, Whakapapa-tua-kura, Mata-whare-te-uia, Kakariki-tawhiti, Tuhina-po, Tuhina-te-ao, Mitimai-te-paru, and Nuku-te-apiapi.

The following twelve chants were made available by Rima Wakarua. The kaumatua of Nga-Rauru look on them as of complete authority and authenticity:

1. The karakia-makutu of Te Tini-o-Uenuku. This is the chant overheard by Rongorongo, in Hawaiki-Rangiatea, when Uenuku's people were planning their vengeance on Ngati-Rongotea.

Whakataka mai i runga nei,
Whakataka mai i raro nei,
Whakataka mai ra te tini o Ngati-Rongotea,
Kia homai kia huna, kia tineia,
Ka reka te kai mua
Runa mai Rongo e
Ka runa hei. …
- 37
Horuhoru taku manawa i a Awe-potiki,
Ka utaina ki runga
Te whata mai a Tane,
Runa mai Rongo e
Ka runa hei. …
Tikina atu ra te tini a Ngati-Rongotea,
Kumea mai, takina mai,
Kia huna, kia tineia,
Ka reka te kai mua
Runa mai Rongo e
Ka runa hei. …
To hope i kotia,
To hope i taona,
To hope i kainga whakahaeretia,
To hope i kainga whakatarahangatia
Ki runga ki te whata mai a Tane,
Runa mai Rongo e
Ka runa hei. …

2. A fine old descriptive chant of the making of the Aotea canoe. It tells of the search in the forest, and the choosing of a suitable tree. The surrounding undergrowth is felled. Te Awhio-rangi is taken, and a karakia is said over the toki. Then starts the first chipping of the great trunk, followed by the long labour of cutting, until the tree groans. When the tree falls, thanks are rendered to Tane-mahuta, the Lord of the Forest. A start is made on shaping the canoe. Skids are brought, and the waka is lifted on the skids. The canoe chants its farewell, poroporoaki, to the stump. The name of the canoe, Aotea, is then mentioned, and the chant continues with the hauling of the Aotea to the sea.

Keuea mai te pu,
Mai te weu,
Mai te aka,
Mai te tamore,
O te Matua-nui,
Matua-nui ra to, hei,
Koia i keuea,
Mai te pua, te rerenga, te hemonga. …
He kimihanga,
He torohanga,
He kiteatanga,
He openga,
He whakamaramatanga,
Ka watea. …
- 38
Hapai ake au i taku toki nei,
Ko Te Awhio-rangi,
Whakapakia i huru te rangi,
He whakapakinga,
Ko te whakapakinga i runga,
Ko te whakapakinga i waho,
Ko te whakapakinga i roto,
Ko te whakapakinga i a Rangi-nui e tu nei. …
He kinitanga,
He katohanga,
He haunga,
Ko te haunga i runga,
Ko te haunga i waho,
Ko te haunga i roto,
Ko te haunga i a Rangi-nui e tu nei. …
Ko te napenga,
Ko te napenga i runga,
Ko te napenga i waho,
Ko te napenga i roto,
Ko te napenga i a Rangi-nui e tu nei. …
He whiwhinga,
He rawenga,
He purutanga,
He tawhanga,
He taumau,
Ko te taumau i runga,
Ko te taumau i waho,
Ko te taumau i roto,
Ko te taumau i a Rangi-nui e tu nei. …
To iho na,
To ha na,
To putanga
To mouri-ora. …
Haua i huru te rangi,
Turaturakina i huru te rangi,
Ngatata i huru te rangi,
Pakakina i huru te rangi,
Ka hinga i huru te rangi.
Te au kei runga,
Te au e rangi,
Ko te au o tenei ariki,
Ko te au o tenei tauira,
Ko te au o Rangi-nui e tu nei. …
Te ruruku koe i uta,
Kai te pu i uta,
Kai te weu i uta,
Kai te aka i uta,
- 39
Kai te tamore i uta,
Kai a Tane i uta,
I awhituria e Rata,
A Wahie-roa,
I hinga takoto, waiho marire. …
Whatu hikitia,
Whatu riakina,
Whatu hapainga,
Whatu turuturua,
Whatu hoaina,
Whatu tukitukia,
Whatu toetoea,
Whatu wawahia,
Whatu pakarukaru,
Pakaru atu ana
Te ate o Rangi-nui e tu nei. …
Tena te rango ka takoto,
Ko te rango-nui,
Ko te rango-roa,
Ko te rango-mua,
Ko te rango-muri,
Ko te rango kihai pikingia. …
Hapai-tu e Tane,
Takitaki-tu e Tane,
Hapai-tu e Tane,
Takitaki-tu e Tane,
Ka hikitia i kona,
Ka hapainga i kona,
Ka hikitia i kona,
Ka hapainga i kona. …
Poroporoaki-tu e te pu nei,
Poroporoaki-noho e te pu nei,
E te pu nei, ki konei ra koe,
E te weu nei, ki konei ra koe,
E te aka nei, ki konei ra koe,
E te tamore nei, ki konei ra koe,
Ki o taua hurihanga, e te ipo,
i o taua moenga, e te ipo,
Ki konei ra koe,
Ka whanatu au, ka haere ki te atu-rangi i mamao,
Ki te wehe i a taua e te pu nei, hai. …
Toia Aotea,
Tapotu ki te moana,
Ma wai e to?
Ma te whakarongo ake,
Whakarongorongo ake ana au,
He tarawai-nuku,
He tarawai-rangi,
- 40
Numia teina naumai;
Naumai ra, e Tane,
Ka kau taua i te awa-roa, i Pikopiko-i-whiti,
Kia matakitakina taua
E te tini, e te mano;
Naku koe i tiki atu,
Ki te wao nui o Tane,
Miroi e Tane,
Koakoa e Tane,
Rangahau e Tane,
Takoto atu ana te rango i tatahi,
Turuturu ana mai te wai o te hika o Rongorongo,
E patua mai nei e te komurimuri hau,
Na runga ana mai o Wai-hihi, o Wai-haha,
Kei reira te iringa o Aotea,
Tona tangata ko Turi, ko Kauika,
Turuturu-o-whiti
Whakamaua kia tina, tina,
Hui e, taiki e. …

3. A time-song used when the Aotea canoe was being dragged down to the sea.

Kimai nei nga atua o te po,
Ka tuhi, ka rapa, ka uira,
Ka to te mahu,
Ki o, ki oki, e. …
Toia te waka,
Pouri, pouri, potango, potango,
Whekere, whekere,
Whekere ra i mau ai te tieke, he. …
Te tieke, he,
Haere, haere i te wiwi,
Haere i te wawa,
Haere i te maru-o-whiti.
Whakamaua kia tina, tina,
Hui e, taiki e. …

4. Chant used before a tree was felled to make the bailer, Te Ririno-o-te-rangi.

Te takotoranga o te rango o taku tata nei,
Ko mouri rere, ko mouri rere,
Ko mouri i whano ki whea?
I whano ki tua,
Ki tua o te rangi, hai. …
Te uruhanga ki te wao,
Ko mouri rere,
Ko mouri i whano ki whea?
I whano ki tua,
Ki tua o te rangi, hai. …
- 41
Te whakapakinga o taku tata nei,
Ko mouri rere,
Ko mouri i whano ki whea?
I whano ki tua,
Ki tua o te rangi, hai. …
Te hinganga, te anewatanga o taku tata nei,
Ko mouri rere,
Ko mouri i whano,
I whano ki whea?
I whano ki tua,
Ki tua o te rangi, hai. …
Te wawahanga, te haupaparanga o taku tata nei,
Ko te Ririno-o-te-rangi,
Ko mouri rere,
Ko mouri i whano,
I whano ki whea?
I whano ki tua,
Ki tua o te rangi, hai. …
Te tikarohanga o taku tata nei,
Ko te Ririno-o-te-rangi,
Kei te whiwhinga o te rangi,
Kei te rarawe o te rangi,
Kei te nanape o te rangi,
Kei te taumau o te rangi,
Mau ki Tipua o te rangi,
Mau ki Tawhito o te rangi,
Whakamaua ki a Rangi-nui e tu nei. …

5. The karakia for Turi's bailer, Te Ririno-o-te-rangi.

Aotea te waka,
Ko Turi tangata ki runga,
Ko te Ririno-o-te-rangi te tata. …
Hapai ake au i taku tata nei,
Ko te Ririno-o-te-rangi,
Kai te whiwhinga-o-te-rangi,
Kai te rarawe-o-te-rangi,
Kai te nanape-o-te-rangi,
Kai te taumau-o-te-rangi,
Mau ki Tipua-o-te-rangi,
Mau ki Tawhito-o-te-rangi,
Whakamaua ki a Rangi-nui e tu nei. …
Te riakanga, te hapainga, te komotanga,
Te tiherunga o te wai o taku waka nei,
Mimiti ki runga,
Mimiti ki raro,
Mimiti tai ki a Rangi-nui e tu nei. …
- 42
Te tata, te tata te Tipua-horonuku,
Te tata te Tipua-hororangi,
E tu te moana uriuri,
E tu te moana uraura,
E tu te moana tuatua,
E tu te moana oruoru,
E tu te akaumea ko Houra,
Ko koe kai-a-mitikia
Te wai o taku waka,
Ko Houra
Ko koe kai-a-mitikia
Te nanuwai o taku waka,
Ko Houra
Ko koe kai-a-mitikia
Te tateawai o taku waka,
Ko Houra
Ko koe kai-a-mitikia
Te rangi Tawhiri-matea i tai,
Turaka-maomao,
Pake mua waka,
Mimiti pakorakora,
Te tai ki Hawaiki. …

6. The karakia for Turi's paddle, Te Roku-o-whiti.

Aotea te waka,
Ko Turi tangata ki runga,
Ko te Roku-o-whiti te hoe,
Piripapa te hoe,
Awhipapa te hoe,
Tohitu te hoe,
Tohirere te hoe,
Tohimahuta te hoe,
Tohikapakapa te hoe,
Kei runga te hoe e rangi,
Ko te hoe na wai?
Ko te hoe na Te Kaununui,
Ko te hoe na wai?
Ko te hoe na Te Kauroroa,
Ko te hoe na Rangi-nui e tu nei.
Tena te waka ka tau,
Ki Tipua o te rangi,
Ki Tawhito o te rangi,
Nga turanga whatu o Rehua,
Ki a Tama i te Ao-marama. …
Hapai ake au i te kakau o taku hoe nei,
Ko te Roku-o-whiti,
Whiti patato,
Rere patato,
Mama patato,
Te riakanga,
- 43
Te hapainga,
Te komotanga,
Te humenga,
Te riponga,
Te hawenga,
Te puehutanga o te wai o taku hoe nei. …
Uaha te kakau o taku hoe nei,
Ko Kautu-ki-te-rangi,
Kei te rangi hikitia,
Kei te rangi hapainga,
Kei te aweawe-nui-no-Tu;
Tera te ara ka totoe,
Ko te ara o tenei tupua,
Ko te ara o Rangi-nui e tu nei.
Kei te Rangi-tu-te-ihi,
Tu-te-koko,
Tu-te-mana,
Tu-te-tapu,
He tapu,
Tena te ara ka totoe,
Te ara Tane matoe-nuku,
Te ara Tane matoe-rangi,
Ko te ara o Te Kaununui,
Ko te ara o Te Kauroroa
Ko te ara o tenei ariki,
Ko te ara o tenei tauira,
Tawhi ki a Rehua,
Ki-a Tama i te Ao-marama,
E Rongo whakairia. …

7. The karakia for Turi's spear, Te Anewa-o-te-rangi.

Aotea te waka,
Ko Turi tangata ki runga,
Ko Anewa-o-te-rangi te toko,
E tu te toko,
E karo te toko,
To mata i riri,
To mata i nguha,
To mata i tukitukia,
To mata i toetoea,
To mata i wawahia;
Puta Tane
Haere i te hahawai,
Pipiiha i o tai maioio,
Whakaeaea i o tai mea,
Tangaroa! kia piri.
- 44

8. The incantation to withdraw the Aotea canoe from the depths.

Tenei hoki taku taketake,
E Rongo-ma-Ruawhatu,
Whanaua iho i runga i te pu whakamaroro hau,
Amo ake au i taku toki,
Ko te Awhio-rangi, Waihorua,
I hoki ki runga,
I hoki ki raro,
I hoki ki te whai-ao,
Ki te Ao-marama,
Maru a! ka hura,
Tangaroa! unuhia.
Unuhia i mua waka,
I roto waka,
I a Tane-mahuta,
Ki te whai-ao,
Ki te Ao-marama,
E Rongo whakairihia. …

9. The tapuae, or incantation, to hasten progress. This karakia was used after weathering Tawhiti-nui, the great waves, and after killing the taniwhas, Tutangata-kino, Tuhuatahi and Moko-hikuwaru, with the axe, Te Awhio-rangi. The taniwhas were “perils of the sea.”

Huaina te tapuae o taku waka nei,
Tuhikitia, tuhapainga, tutorotorohia atu
Taku tapuae nei,
Kia tu, kia keu,
Keuria e wai?
I keuria e manu—
E manu te hukihuki,
E manu te hokahoka,
Hoka taku rangi mamao e Tane,
Tarawa moana e tu mai ra,
Mai awhitia,
Kia piri mai,
Kia tata mai, koe ki au,
Pae whenua koe e tu mai i uta,
Mai awhitia,
Kia piri mai,
Kia tata mai koe ki au. …

10. Incantation used after the Aotea was withdrawn from the Korokoro-o-te-Parata. This karakia was a continuation of the tapuae.

Hikihikitia,
Riariakina,
Hapahapainga,
- 45
Rangarangahia,
Te tapuae o taku waka nei.
Rere huruhuru,
Rere a manu,
Rere taketake
I tu ai,
I keu ai,
I mania ai,
I paheke ai,
I haere ai tama
Ki tona tuawhenua.
Ka mate tama a Te Hemahema,
Kei puta kei tua,
Kei waho,
Kei a Tama hokotahi,
Kei te mokopurangi,
Kei te whai-ao,
Kei te Ao-marama,
Hoatu e Tane-waka
To kau-houora ki uta,
Ki tu-whenua i uta,
Ki tu-maunga i uta,
Ki tu-parara i uta,
Ki te Ano-a-Tu i uta ra. …

11. The incantation used to whaka-awhiawhi the Aotea canoe at Kawhia. This particularly tapu chant was the karakia to protect the voyagers from any evil influence which might affect them in the new land.

Ka u, ka u ki uta,
Ka u, ka u ki tai,
Ka u ki tenei whenua tauhou.
Pikipiki maunga tangaengae,
Pikipiki pari tangaengae,
Kahomai tangaengae,
Hei ahua tangaengae,
Mo tenei tauira tangaengae,
Mo tenei tauhou tangaengae,
Tahau-ora, tahau-ariki,
Mau e kai te manawa ora
O tenei tauhou.
He uru-ora,
Ko te whakauru-ora ki Te Kaununui,
Ko te whakauru-ora ki Te Kauroroa,
Ko te whakauru-ora ki a Rangi-nui e tu nei.
Ka uru-ora nga atua,
Ka uru-ora nga tangata,
Ka uru-ora nga korero,
Ka uru-ora nga wananga,
- 46
Ko te whakauru-ora ki Te Kaununui,
Ko te whakauru-ora ki Te Kauroroa,
Ko te whakauru-ora ki a Rangi-nui e tu nei..
Te mouri kei runga,
Te mouri e rangi,
Ko te mouri o tenei ariki
Ko te mouri-ora o Rauru,
Tina toka te manawa-ora,
I tina ki whea?
I tina ki runga,
I tina ki a Rangi-nui e tu nei. …
Tina toka te manawa-ora o Rauru,
I tina ki whea te manawa-ora?
I tina ki raro,
Ki a Papa e takoto nei. …
Tina toka te manawa-ora o tenei ariki,
Tina toka te parapara o tenei matua iwi,
Tina toka te manawa-ora o Rangi-nui e tu nei. …
Ko Rangi-turuturua,
Ko Rangi-tamoua,
E tu te Rangi take waiho
Ko te pou o te whakatina,
Ko te pou o te whakatoka,
Ko te pou o te parapara,
Ko te pou o tenei matua iwi,
Ko te pou o Rangi-nui e tu nei. …
Awhi-nuku,
Awhi-rangi,
Awhi-toi,
Awhi-papa,
Awhi-kerekere,
Ko tu kai awhitia te nuku,
Ko tu kai awhitia te rangi,
Tu a piti-nuku,
Tu a piti-rangi,
Tu aropaki,
Ko Rangi-turuturua,
Ko Rangi-tawhitia,
Ko te pou o te whakatina,
Ko te pou o te whakatoka,
Ko te pou o Rangitawhi,
Ko te pou o tenei matua iwi,
Tawhi ki a Rehua,
Ki a Tama i te Ao-marama,
E Rongo whakairihia. …
- 47

12. The chant of the matuku-hurepo. This potent incantation was used by Turi to strengthen the bittern in the defence of his pa, Rangi-tawhi, during the absence of the tribesmen.

Ko te matuku i hea
Te matuku i Waiaua,
He matuku, aha te matuku,
Matuku tau tiaki,
Tau aroaki, tau aroaki,
Te waka rangona manawa,
Te korero te wakarongona a te wananga,
Waka tikaia, kia tika, waka tonuhia
Kia tonu hau e kia tonu.
Ko te matuku i hea
Ko te matuku i Waingongoro.

(Repeat for the rivers Tangahoe, Ingahape, Patea, Whenuakura, and Waitotara.)