Volume 62 1953 > NGA MOTEATEA Part One, p 73-90
                                                                                             Previous | Next   

- 1
NGA MOTEATEA
Part 1

- 2 Page is blank

- 73
20. THE SOLILOQUY OF AN INVALID
(Te Whanau a Ruataupare, Ngati Porou)

This song is recorded in Bishop W. L. Williams' MS. collection (W.L.W. 60) in the hands of the Maori Purposes Board, and it is noted there, that it was composed by Eruera Kawhia during his illness at Tuparoa. But according to other authorities it is attributed to Harata Tangikuku, mother of Wi Pewhairangi and others, who was a noted authoress of songs. It is true that the song was revived by Eruera Kawhia during his illness, and that it was sung by Ngati Porou as a lament for him, when he died in 1899.

Mikaera Pewhairangi, a grandson of Harata Tangikuku, said that the old lady composed the song at Pohaitapu, where the hill Mihimarino is situated. She was suffering from asthma and tuberculosis.

The student is referred to song 107 in “Nga Moteatea: Part 2” for a similar composition by a Taranaki invalid, inspired by the torments of asthma.

Slight amendments have on my father's advice been made in the Maori text as published in the first edition.

(Ref.: W.L.W. 60.)

1.
Ebb then, oh tide,
Withdrawing swiftly outwards,
While here above I gaze down
On the open porches at Mihimarino;
5 Which place I was wont to ascend
In days that are gone by.
2.
Sing your song, oh cicada;
You are in like case with me.
For I am as the bittern in the swamp,
10 Or the parrot, making its choking sound.
3.
I look and see the star Tawera
Swimming towards the shore.
Hasten to keep vigil
With me, who am distraught,
15 Reeling about as one demented
Or drunken with liquor;
Like pollen carried on the wind
Or the perehia wafted afar.
4.
I look down and regard myself,
20 See how twisted are the sinews;
For food does not sustain me,
But seems to pass outside my skin.
So let me remain empty,
Like the porous seaweed on the shore.

NOTES.
 • Line:
 • 4. Mihimarino.—A hill at Pohaitapu, a place on the coast south of Tokomaru.
 • 9. Bittern.—Other names are hurepo, matuku.
 • 10. Choking sound.—A sound made by the parrot, as though it would choke.
 • 11. Tawera.—Kopu is the better known name, the planet Venus, the morning star. Seen from the coast it appears to be swimming ashore. Asthma was most troublesome at that hour.
 • 16. Drunk, etc.—The song was composed in Pakeha days.
 • 20. Twisted.—Like the strands of a rope or plaits of hair.
 • 24. Porous seaweed.—The seaweed when dry was honeycombed like pumice.
- 74
21. HE TANGI MO TE WHETUKAMOKAMO
(Te Whauau a Hinetapora, Ngati Porou)

Na Paratene Ngata raua ko Hone Ngatoto i tohutuhu, a na raua etahi o nga whakamarama. Ko Hone Rongomaitu no Te Whanau a Hinetapora, hapu o Ngati Porou, a i waiatatia mai e ia enei tangi i te pa i Purapuraure, e tata ana ki Tuparoa. Ko te take mo te matenga o Te Whetukamokamo ki roto o Awatere, na Nga Puhi, na te ope a Pomare, i patu ki te pu i te wa e haoa ana a Te Whetumatarau. Ka rangona atu kei te haoa a Te Whetumatarau ka tutohu nga hapu o Ngati Porou ki te tonga ki te haere ki te patu i a Nga Puhi. Ka whakatauki na a Kakewhati: “Kia ata nenene; tena Nga Puhi ka tata te whairingaringa”. Heoi, haere tonu a Ngati Porou, ona hapu maha me ona rangatira me ona toa. Ka mate na a Te Whetukamokamo ki roto o Awatere, he awa e puta ana te ngutuawa ki Te Kawakawa, e kiia nei i naianei ko Te Araroa.

Kei raro nei te whakapapa mai i a Umuariki, he tipuna toa, ki a Te Whetukamokamo, a ka heke mai i a ia ki ana uri. He maha nga uri, a i mau ki tetahi whanau te ingoa Awatere, o te awa i mate ai a Te Whetu. Ko tetahi o taua whanau ko Lt. Col. Peta Awatere o te 28th (Maori) Battalion.

Ko te whiti tuatahi, ko te whiti tuarua anake e waiatatia ana i enei ra; no mua rawa, ka rima tekau tau pea, te waiata tangi i nga whiti whakamutunga. Ko nga mea kei te B.3/29, na Paitini Wi Tapeka i whakaatu ki a Te Peehi, kei te taupatupatu; otira e waitohu ana i te taihaere o tenei hanga o te waiata.

Family Tree. UMUARIKI = Uepare (f), Te Rangikaputua = Hinetapora (f), Koparehuia, Takereariari (f), Pahoe, Rongomaitapui, Te Whetukamokamo = Hinewhakirangi (f), Aramata Hineitokona (f), Arapeta Maruwhakatipua, Piniha Maru (Tamaauahi), Puaiwhanake (f) = Eru Te Marena, Te Watene Te Ao = Mere Karaka, Te Raana Te Ao, Te Wharepapa (f), Pahoe Morete, Mere Karaka Waititi, Wi Hekopa = Maraea Tokaroa (f), Pehikuru Awatere (1), Riwai Awatere, Petuere Awatere, Pehikuru Awatere (2), Porikapa Awatere, Peta Awatere (Lt. Col.)
- 75
21. A LAMENT FOR TE WHETUKAMOKAMO
(Te Whanau a Hinetapora, Ngati Porou)

The text and some of the notes were communicated by Paratene Ngata and Hone Ngatoto. Hone Rongomaitu, the composer, was of Te Whanau a Hinetapora sub-tribe of Ngati Porou, and sang this lament from Purapuraure pa, near Tuparoa, for Te Whetukamokamo, who was shot by the war party of Nga Puhi under Pomare on the upper reaches of the Awatare river during the siege of Te Whetumatarau pa. When word of the siege reached the southern section of Ngati Porou there were many who pressed to march and attack the enemy. One, Kakewhati, then uttered this warning, “Do not be saucy, for Nga Puhi may have new weapons”. But Ngati Porou, unheeding, went with its many sub-tribes and their chiefs and noted fighting men. So Te Whetukamokamo went to his death up the Awatere river, which enters the sea at Te Kawakawa, now called Te Araroa.

A line of descent from the warrior ancestor Umuariki to Te Whetu and thence to some of the later descendants is given with the Maori text. There are many descendants, among them the Awatere family, named after the stream where Te Whetu met his end. Lt. Col. Peta Awatere of the 28th (Maori) Battalion is a distinguished member of this family.

Only the first two stanzas are heard sung; the last two have not been heard for half a century at least. Stanzas recorded by Best (B. 3/29;) and communicated by Paitini Wi Tapeka of Tuhoe are garbled, but show how compositions travelled from their place of origin.

- 76

(Refs.: W.L.W. III, T. Turi, 56 and 70, B.3/29.)

1.
E kui ma e, whakarongohia ake
Te waha e pa nei;
Tangi te umere, maranga te tupeke,
He waka tomo pea?
5 Ka noho mai koutou i te nohanga mahorahora,
Whakarae tonu au te toka ki Kaiwaka.
Auaka hoki ra e whakatangrutia,
He mamae noa ake no roto ki te hoa,
Ka poka te ngaro noa i runga i te rarangi.
10 E iti tonu hoki, i arohatia ai.
Ko ana hakua te rite ki te tini;
Ko ana kai makamaka, e aroha nei au;
Ko te waka te toia, te haumatia,
I te ra roa o te waru.
2.
15 E whiti e te ra, parore ki te kiri,
Ka roha i aku iwi, e,
Hai raro nei au whakamaengarangi,
Ka ngaro hoki ra te matau wahaika,
Na Heretatua, na Punaiterangi,
20 Na Hauiti koe, na Kahungunu rawa.
Tona tipu whakaruhi na Rongoaikino.
Ka rutua e te hau ka ko ki runga o Totara;
Ka tau kai raro kai Mangaoira;
Ka puta te hauwai no roto i Kopuapounamu;
25 Kia roha mai koe i waenga tahuna,
Ko he ika whakawera no roto i te kupenga
Na Te Wharaupo, e utu tu mai ra,
Kai waho kai Punaruku.
Haehaetia ra te matarau o te puhi,
30 Kai waho kai Te Omanga.
3.
Kimikimi noa ana, raparapa noa ana;
Ka ngaro hoki ra i te riri akiaki,
I te riri i whaia i muri i te atua.
Taku matau kotii, taku pa kahawai,
35 E huri kino atu ra ki te ao o te uru.
He karere puta mai na Tauira rawa,
He whakahei tatau, koi makere ki raro ra.
Koua rangona hoki ko Awatere tahiho;
Auina rawa ake ka mate i a tini, i.
4.
40 Kaati te wairua pakaihi te hoki auau mai,
Koi huaina hoki ko to nuinga rawa,
E moe nei taua
Awhaia ake i ra ngahuru.
Tiro iho ra e, ka hoe.

- 77

(Refs.: W.L.W. III, T. Turi 57 and 70, B.3/29.)

1.
Mesdames, liste ye
To the sound of voices;
They are shouting and dancing exultingly.
Is it a canoe full?
5 You sit there open and care free;
While intently I gaze at the rock, Kaiwaka.
Let there be no cause for murmuring,
That I feel pain within me for a friend,
Now missing from his wonted place in the company.
10 From his childhood he was beloved,
He was one in a thousand.
I think with regret of his lavish gifts of food,
So that unsolicited all came to haul his canoe
In the long hot summer days.
2.
15 Shine down oh sun, causing my skin to relax
And my bones to soften and expand.
Below here I feel enervated,
For I have lost my lucky fish-hook,
Descended from Heretatua and Punaiterangi,
20 From Hauiti, even from Kahungunu.
Your slight form is derived from Rongoaikino,
Tossed by the wind it falls slanting over Totara
And settles below by Mangaoira.
The dew-laden breeze blows from Kopuapounamu,
25 While you lie outstretched on the sands,
You, the most combative fish in the net
Of the sorcerer, Wharaupo, there baling water out
Off shore at Punaruku.
Slash to pieces the net of the great one
30 On the fishing ground outside at Te Omanga.
3.
I seek and seek him in vain;
He has been lost in the pressing fight,
In the battle that ensued in the wake of the god.
My divided hook, my shell-lined trolling hook,
35 Is revolving in disaster round to the west.
A messenger comes from far off Tauira
And we go to meet him, lest he fall below;
For we have heard of Awatere of old,
Next day he is slain by the multitude.
4.
40 Do not let your uneasy spirit come too often,
Lest it be thought, it is yourself
I am embracing
May be in the autumn days.
Gaze down and thrust him away,

- 78

45 Kaore i rakorako te riu o te hoa.
Hurihuritia ra mo tohou matenga;
Tautea mai ra te ika a Tu, he tangata,
Te ika a raro he atua, e.
Takina mai ki te puna, he reka mau tahi;
50 Whakaputupututia he kauika kopuni.
Ka mate i te matenga ka haramai ka noho;
Ka tuhenetia atu, koia tana nei,
E tahuri mai anake, mau aua i te houanga.
E rere, e oma, kia tea ai koe,
55 He whawhainga ki a Hinetapora.
Taweka te pirita te pa tirohia.
E whai me mau i a koutou,
Ka rere ki runga ra na Takurangiawatea rawa.
E kore e mau i a koe te whai te ika iti,
I raoa ai Tamarereti, ka horo Maungaroa.

NGA WHAKAMARAMA.
 • Rarangi:
 • 4. Waka tomo.—He whakatauki mo te hinga o te ika, a mo te whiwhi i nga whai kai, i era atu take ranei.
 • 6. Whakarae.—He titiro maro, whakamau, pera i ta te toka.
 • Kaiwaka.—He toka kei te taha tuaraki o Tuparoa.
 • 11. Hahua.—Ahua, na te waiata i mea hahua.
 • 12. Kai makamaka.—He maka noa i te ika ma te tini o te tangata.
 • 13. Te toia, te haumatia.—He whakatauki. Ka hui noa te tini o te tangata ki te toto i tona waka, kaore o karangatia.
 • 14. Te ra roa o te waru.—Te waru, ara te tuawaru o nga marama, ko te raumati, he wa kore kai, kaore ano nga hua hou.
 • 17. Whakamaengarangi.—He ingoa no nga ra kaha te wera o te waru, he whangai i te kiri o te kumara kia pakari. Ka maroke te otaota, ka ngohe te tangata.
 • 18. Matau wahaika.—Ki etahi he matau a ika; he tangata kaikainga e te ika. Hei nga rangi takitahi te kai mai a te ika, ka toronga tonu ki te matau e paingia ana e te ika. Ahakoa he maha nga matau, hoa o taua matau, ki te aho kotahi, ke mounu katoa kei runga, ko te ika tuatahi ma taua matau. Koia i kiia ai he matau wahaika.
 • 19. Heretatua, Punaiterangi.—He tipuna no Te Whetukamokamo.
 • 20. Hauiti.—He tipuna ano nona; he uri nana a Hinetapora.
 • Kahungunu.—Ko te tipuna nui e rangona nei; he tuahine noma a Iranui, koka o Hauiti.
 • 21. Whakaruhi.—He tipu whaititi, kongenge.
 • Rongoaikino.—Ki etahi Rongowhaikino, he tipuna no nga iwi o te Tairawhiti.
 • 22. Ko.—Ara tapako. E kiia ana mo te niu raurakau nei, ka rere ka ko, ara ka titaha te rere, ka tau ki raro ka he; engari kia maro te rere ka tika.
 • Totara.—He pa kei te taha hauauru o Te Whetumatarau, kei runga ake o Te Kawakawa.
 • 23. Mangaoira.—He awa e rere ana ki roto o Awatere, kei te taha tonga o Totara.
 • 24. Kopuapounamu.—Ko tetahi o nga wehe nunui o Awatere.
 • 25. Ika whakawera.—Ko te tino ika hianga o roto i te kupenga; he whakaariki.
 • 27. Te Wharaupo.—He tohunga whaiwhaia no Te Pirirakau. Ko raua ko Te Pohutu nga tohunga rongo nui.
 • Utu tu.—Ki etahi uta tu, utuutu; engari ko te mea e waiatatia ana utu tu.
 • 28. Punaruku.—Kei te pito o te one e takoto atu ana i te taha tuaraki o Te Kawakawa. Tirohia te whakamarama R.16 o te waitat 1.
 • 29. Te Mataraua o te puhi.—Ko te matarau he kupenga. Ko te puhi, ko nga tangata takitahi pera i a Te Whetu.
 • 30. Te Omanga.—He taunga hapuku kei waho o Te Kawakawa.
 • 31. Kimikimi, raparapa.—He rite tonu enei kupu.
- 79

45 Not uncovered is my friend's breast;
Turn him over against the event of your own dying.
Prepare for cooking the fish of Tu, a man,
The fish of the northern enemy is a god.
Draw the victims to the fount, a rare relish;
50 Pile them high like stranded whales.
Having met defeat come and stay;
By overreaching hence this fate,
When the enemy turns at length.
Escape then, run, that you may reach
55 Speeding to Hinetapora,
Grappling with the supple-jacks at Pa Tirohia.
Pursue and catch him, if you can,
And soar upwards even over Takurangiawatea;
You cannot win the chase of the little fish,
60 By which Tamarereti was choked and Maungaroa fell.

NOTES.
 • Line:
 • 4. Canoe full.—Waka toma a saying regarding a good haul of fish, but also of the success of any successful venture, in particular of food foraging.
 • 6. Whakarae in the Maori text describes a set, hard, intent aspect, like that of the rock Kaiwaka, which stands to the north of Tuparoa.
 • 11. Hahua in the Maori is poetical for ahua.
 • 12. Lavish gifts.—The expression kai makamaka, throwing food about, as of a fisherman from his teeming catch.
 • 13. Unsolicited, etc.—An inadequate representation of the Maori but conveys the picture ‘needed not to be hauled or shouting in the process’. The cryptic phrase ‘te toia, te haumatia’ has become a proverb.
 • 14. Long hot, etc.—Te waru or eighth month, when food was scarce and the new crop not yet ready.
 • 17. Enervated.—Whakamaengarangi is the hottest period of the summer, when the heat hardens the skin of the kumara. Pastures are dried up and human beings weakened.
 • 18. Lucky fish-hook.—Matau wahaika (according to some singers natau a ika), a man lucky at fishing. On days when fish were not rising well to the bait they would single this fish-hook out for favour. Although there might be many hooks on a line, all with bait, that particular hook would be the first to catch fish; hence the hook preferred by “the mouth of a fish”.
 • 19. Heretatua, Punaiterangi.—Ancestors of Te Whetukamokamo.
 • 20. Hauiti.—Another of his ancestors, from whom Hinetapora was descended.
 • Kahungunu.—The well known ancestor, whose sister Iranui was the mother of Hauiti.
 • 21. Slight form.—Whakaruhi, enervated, weak.
 • Rongoaikino.—According to some authorities Rongowhaikino, an ancestor of the East Coast tribes.
 • 22. Slants.—Ko (short for tapako) in the Maori text describes the behaviour of the niu, made from the leaf of the rangiora shrub, if it descended slanting down to the ground; that was a bad omen. If it flew straight, that was a good omen.
 • Totara.—A pa to the north-west of Te Whetumatarau, above Te Kawakawa.
 • 23. Mangaoira.—A stream south of Totara running into the Awatere river.
 • 24. Kopuapounamu.—One of the chief tributaries of Awatere.
 • 26. Combative fish.—Ika whakawera, also known as whakaariki, fish that plays up most in the net.
 • 27. Te Wharaupo.—A sorcerer of the hapu known as Te Pirirakau; he and Te Pohutu were notorious sorcerers.
 • Bailing out.—Utu tu in the Maori text is given by others as uta tu and utuutu, but is usually sung as utu tu; standing while bailing water out of the canoe.
 • 28. Punaruku.—A place at the end of the beach north of Te Kawakawa. See note to line 16, song 1.
 • 29. Net, etc.—Matarau, a net. Te puhi, distinguished men such as Te Whetukamokamo.
 • 30. Te Omanga.—A hapuku fishing ground outside Te Kawakawa.
 • 31. Seek and seek.—Kimikimi and raparapa are synonyms.
- 80
 • 34. Matau kotii.—E ki ana nga tohunga he matau wahirua te mata.
 • Pa kahawai.—He paua he mea ata kowhiri rawa tenei matau hei hoehoe kahawai. Tera ano ona wahi rongonui mo nga tino paua, pera i Te Mahia. (Bul. 12/37.)
 • 36. Awatere tahito.—Ko Awatere te awa nui kei Te kawakawa, he wahi no nga pakanga nunui o nehera. Kei te taha rawhiti o tona ngutuawa te pa a Okauwharetoa, i turia atu ai, i turia mai ai nga ope maha a Tuwhakairiora.
 • 40. Pakaihi.—He kupu tahito, raore e rangona ana i naianei.
 • 41. To nuinga rawa.—To tinana.
 • 43. Awhaia, etc.—He whakatauki, ko tona tikanga he tumanako ki te wa pai kei mua. Ko te ngahuru hoki te wa o te kai. Kua ngaro tenei kupu te awhaia.
 • 45. Rakorako.—Mo te watea. Kaore i roto i te W.D5.
 • 46. Hurihuritia.—He tikanga mo te tupapaku i mate ki te pakanga, ka mutu te patu ka hurihurihia te ika tapu; ka kiia he ika hurihuri.
 • 47. Ika a Tu.—Mo te toa i mate ki te pakanga.
 • 48. A raro.—Mo te tuaraki, ara mo Nga Puhi me nga ope o nga iwi i piri ki a ratau.
 • Atua.—I te tainga tuatahi ‘atu’.
 • 49. Te puna.—Kua whakatakina mai i nga rarangi i mua atu te kaupapa o te ika, koia i marama ai te whakahua i te puna o te ika, i te kauika kopuni.
 • 52. Tuhenetia.—Kaore i roto i te W.D5 te kupu ‘tuhene’, engari kei to Ngati Porou reo tae atu ki etahi atu iwi. Ko tona tikanga mo te mea i hipa ki runga atu, ki tua atu ranei o te mea i rite; he nui rawa, he auau rawa. Mo reira te kupu a Kakewhati i te whakaupoko nei.
 • 53. I te houanga.—A tetahi wa, a muri ake nei, a tera tau. He kupu tahito. Ki etahi iwi houange.
 • 55. Hinetapora.—He tipuna no Te Whetu, ko te wahine a Te Rangikaputua i te whakapapa i runga ake nei. Ko tetahi o nga tahu o Ngati Porou.
 • 59. Te ika iti, etc.—He whakatauki enei kupu tae noa ki te rarangi i raro iho.
- 81
 • 34. Divided hook.—Matau kotii; explained by the Maori expert ‘he matau wahirua nga mata’, a hook with the point branching into two.
 • Shell-lined trolling hook.—The shell used was haliotis, and much care was displayed in the selection of the shell from which to cut the lure lining of hook which was used in trolling for kahawai. Certain places, such as Mahia, were famed for their desirable paua shells. (Bul. 12/37.)
 • 38. Awatere of old.—The Awatere, which finds the sea near Te Kawakawa, was the scene of much fighting in ancient days. On its right bank near the mouth stand the remains of Okauwharetoa pa, from which the war parties under Tuwhakairiora set out and to which they returned.
 • 40. Uneasy.—The Maori ‘pakaihi’ is now never heard and may be termed archaic.
 • 41. Yourself.—Requires a note. The Maori is ‘ko to nuinga rawa’ lit. ‘the whole of you’ or ‘your physical being’.
 • 43. May be, etc.—Proverbial and equivalent to ‘May be in happier days’. The harvest time ‘ngahuru’ was the climax of the year, the period of plenty. ‘Awhaia’ is archaic.
 • 45. Uncovered.—Bare would perhaps better render the Maori ‘rakorako’ a word not in W.D5.
 • 46. Turn him over.—“Hurihuri ika” was a ceremony performed over a dead body and the corpse was called “ika hurihuri”, the turned-over fish.
 • 47. Fish of Tu.—A warrior killed in battle.
 • 48. Northern enemy.—‘A raro’, lit. of the north, Nga Puhi and their allies. In the first edition atua was printed atu.
 • 49. Fount.—In this line the poet develops the picture called up by the word ika or fish in the two previous lines, hence the fount or pool of fish and the school of whales.
 • 52. Overreaching.—The word ‘tuhene’ is not in W.D5. In the Ngati Porou dialect as well as in the vocabulary of some other tribes it means ‘over and over’ ‘too often’. Recalling the warning of Kakewhati mentioned in the headnote.
 • 53. At length.—A free rendering of ‘i te houanga’, lit. in the course of time, etc.
 • 55. Hinetapora.—An ancestress of Te Whetu, wife of Te Rangikaputua shown on the pedigree with the Maori text; one of the leading ancestresses of Ngati Porou.
 • 58. Takurangiawatea.—A pa on the north bank of Karakatuwhero river.
 • 59. The small fish.—This and the next line comprise a proverbial saying.
- 82
22. HE WAIATA TANGI
(Ngati Porou)

Ko nga kupu o tenei waiata na Paratene Ngata i tohutohu. Ko Te Rangiipaia, nana te waiata nei, no nga tatai rangatira o Ngati Porou, o Te Whanau a Apanui; he tuarua no taua ingoa. Ko Te Rangiipaia tuatahi he tamahine na Tataingaoterangi raua ko Hineawe, kua whakapapatia i te waiata 2, a i te waiata 16; he taina ki a Ngunguruterangi, tipuna o Te Kaniatakirau.

Family Tree. Tataingaoterangi = Hineawe (f), Te Rangiipaia (1) (f) = Te Whakahara, Te Porioterangi, Whakatahaterangi = Kakahu (f), Te Iharaira Houkamau, Te Hati Houkamau, Te Rangiipaia (2) (f) = Ngarangitokomauri, Makere Te Materonea (f) = Enoka Te Potaeaute, Henare Potae, Wiremu Potae

No te hinganga o Ngati Porou i a Nga Puhi i Te Whetumatarau ka riro a Te Rangiipaia (2) i a Pomare, i te rangatira o te ope a Nga Puhi. E haoa ana a Te Whetumatarau, ka karanga ake a Pomare ki a Ngarangitokomauri: “Moe mai ra, e hoa, i ta taua wahine i tenei po”. No te rironga i a Nga Puhi ka moea e Pomare a Te Rangiipaia, ka mauriā ki te Taitokerau. Ngaro atu na, a ka hoki mai a Pomare ki te hohou i te rongo. No te hokinga atu ka mate ki Waikato, ka moe atu a Te Rangiipaia i a Te Kariri o Ngati Haua, ka noho i Maungatautari; ka waiatatia mai e ia tenei waiata i reira. No muri ka tae mai raua ko te tane, ko Te Kariri, ki Wharekahika.

I tuhia te waiata nei ki te pukapuka a Tiwana Turi (T. Turi, p. 20), a kei reira e mea ana i waiatatia mai i Tauranga. Tera ano nga wahi rereke i ta Paratene.

(Ref.: T. Turi, 20.)

1.
E kainga iho ana e au nga kai ki roto ra,
Tutoko tonu ake e aku tini mahara.
He mea koroukore i te wa i ora ai, e,
Taria me mate, ka hao au te mahara, e.
2.
5 Kai wawewawe atu e te mate i ahau, e,
Ki wawe te wairua te tae ki Taupo;
Koi noho i te ao kairangi atu ai, e,
Ki te ao o te tonga e koheri nai ra
Na runga ana mai te hiwi ki Tikirau;
10 Kei tua koutou ota ora i ahau.

- 83
22. A SONG OF YEARNING
(Ngati Porou)

The text of this song was given by Paratene Ngata. Te Rangipaia (second of that name) belonged to the aristocracy of Ngati Porou and Te Whanau a Apanui. The first Te Rangiipaia was a daughter of Tataingaoterangi and Hineawe, shown in the pedigrees relating to Songs 2 and 16, and a younger sister of Ngunguruterangi, from whom Te Raniatakirau was descended. Te Rangiipaia (2) was a grand-daughter of Te Rangiipaia (1) as set out in the genealogy with the Maori text.

When Ngati Porou were defeated by Nga Puhi at Te Whetumatarau, Te Rangiipaia (2) became the prize of Pomare, leader of the Nga Puhi war-party. It was he, who, during the siege of Te Whetumatarau pa, called out to Ngarangitokomauri: “Sleep oh friend, with our woman this night”. After her capture by Nga Puhi Pomare wed Te Rangiipaia and took her to the north. After a while Pomare came back to make peace with Ngati Porou. Returning from that mission he met his death at Waikato, and Te Rangiipaia became the wife of Te Kariri of Ngati Haua. They lived at Maungatautari and it was from there that Te Rangiipaia sang her song of yearning for her own people. Later she and Te Kariri visited Wharekahika.

The song is recorded in T. Turi, p. 20, and is said there to have been sung from Tauranga. There are differences between the Turi text and that given here.

(Ref.: T. Turi, 20.)

1.
I eat and swallow my food,
But my many thoughts keep welling up.
I cared little, if at all, for the living,
But should death come remorse will be my lot.
2.
5 Let death quickly overtake me,
That my spirit may the sooner reach Taupo;
Lest it remain on earth wandering and yearning
Towards the cloud glowing from the south
Over the mountain at Tikirau;
10 Beyond are you, my dear ones, who gnaw at my heart.

- 84
NGA WHAKAMARAMA.
 • Rarangi:
 • 1. Ki roto ra.—Kaore enei kupu i te T. Turi, 20.
 • 2. Tutoko.—Ki te T. Turi, 20, ‘Rinoi’.
 • 4. Taria me mate.—Ki te T. Turi, 20, “Taria nei kia mate”.
 • 5. Wawewawe.—Ki ta P. Ngata, i te tainga tuatahi, “wareware”. Ki ta T. Turi, 20, “wawewawe”, a ko te ahua ko tera i tika i te kaupapa o te waiata.
 • 6. Ki wawe, etc.—Kei etahi atu waiata tenei whakatakoto kupu. Ina koa kei te B.3/102 e penei ana:
 • Kai kinikini ai te mamae i au, te totatatia,
 • Ki wawe te wairua te tae ki Taupo,
 • Ki a Te Heuheu ra ki te pae o te riri.
 • 9. Tikirau.—He hiwi kei Whangaparaoa; kei rawhiti mai nei hoki a Wharekahika.
- 85
NOTES.
 • Line:
 • 1. The words “ki roto ra” are not in the Turi version.
 • 2. T. Turi, 20, has rinoi instead of tutoko.
 • 3. T. Turi, 20, has “Taria nei kia mate”, which is a paraphrase of “Taria me mate”.
 • 5. In the first edition P. Ngata had ‘wareware’. T. Turi, 20, gives ‘wawewawe’ and this has been adopted as more appropriate in the context.
 • 6. The sooner, etc.—The phrasing “Ki wawe te wairua te tae, etc.” almost a formula, occurs in other songs, as for example in B.3/102:
 • Grief gnaws at my heart; hasten,
 • That my spirit may the sooner reach Taupo,
 • Even to Te Heuheu, host to the war-party.
 • 9. Tikirau.—A hill at Whangaparaoa; east of it is Wharekahika.
- 86
23. A LOVE SONG FOR TE MANANA KAUATERANGI
(Ngati Porou)

The text and comments were supplied by Materoa Ngarimu (Mrs. J. M. Reedy) and Tuhere Tautuhi.

The lady, who composed the song, and her husband, for whom it was sung, were members of the Ngati Porou aristocracy. Turuhira Hineiwhakina was in her time the leading figure among her hapus, Te Aitanga a Mate, Te Whanau a Rakairoa, Te Aowera and Te Whanau a Ruataupare (of Tuparoa). There was another man for whom she was bespoken, but she rejected him and married Te Manana Kauaterangi, who belonged to Te Whanau a Mahaki sub-tribe of Waiapu. Her descendants include Materoa Ngarimu, who died recently and who was well known among the Maori tribes, and her brother Hamuera Ngarimu, father of the late Lt. Moana Ngarimu, V.C. The pedigree appears with the Maori text.

Kauaterangi joined the war-party organised by Te Kakatarau (called Pape Kakatarau in Pakeha times), which went to Tokaakuku to fight Te Whanau a Apanui and to avenge the death of Pakura at Wharekura at the hands of that tribe. Many other tribes were involved in the expedition, including Ngati Kahungunu of Heretaunga and Te Wera Hauraki with his band of Nga Puhi. S. Percy Smith in Wars, etc., p. 469, gives an account of the Tokaakuku fight which took place in 1836.

This song expresses the yearning and anxiety of a woman for her husband, away on the risky business of warfare. But Kauaterangi returned alive.

1.
My elders! How importunate are these spirits,
Which continually come!
Startled I thought, beloved, it was you in the flesh
And that we embraced.
5 Yonder is the moon, upon which I heaped
My many anxieties.
The star Venus comes from the men, parted
From my presence.
How many a holy day I have expected,
10 That you might all return.
Of you I talk to myself, for my eyes
May wander with you in strange lands.
2.
So, my friends, the one consuming thought
Within my breast is of my spouse;
15 Whether basking in the sun, I centre my thoughts,
Or under the mantle of dark clouds,
My love snatches at (a ray of hope).
Even Hikurangi may be a solace,
The mountain lifted high that other lands may see,
20 And Otiki upon him gaze.
At sea a great calm prevails,
The sea by which Tiakitai journeyed.
You, sir, are speeding to my loved ones,
Only now is my spirit composed.

- 87
23. HE WAIATA AROHA MO TE MANANA KAUATERANGI
(Ngati Porou)

Ko nga kupu o tenei waiata me ngawhakamarama na Materoa Ngarimu (Mrs. J. M. Reedy) raua ko Tuhere Tautuhi i korero.

Ko te wahine nana te waiata, a ko tona tane mona nei te waiata etahi o nga rangatira o Ngati Porou. Ko Turuhira Hineiwhakina te wahine rahi o ona hapu, o Te Aitanga a Mate, o Te Whanau a Rakairoa, o Te Aowera, o Te Whanau a Ruataupare hoki ki Tuparoa. Tera ano te tane i korerotia mana, kaore i pai atu, ka moe i a Te Manana Kauaterangi. No te taha tera ki Te Whanau a Mahaki o Waiapu. Ka puta nga uri ko Materoa Ngarimu, i mate tata ake nei (he wahine i mohiotia e nga iwi Maori katoa) raua ko Hamuera Ngarimu, matua tane o Lt. Te Moana Ngarimu, V.C.

Family Tree. Turuhira Hineiwhakina = Te Manana Kauaterangi, Hamiora (Te Morehu) Ngarimu = Heni Herewaka, Tuta Ngarimu = Makere Rairi, Materoa = J. M. Reedy, Hamuera = Maraea, Capt. H. T. Reedy, Lt. Te Moana Ngarimu, V.C.

I haere a Kauaterangi i roto i te ope a Te Kakatarau (ko Pape Kakatarau tona ingoa o te wa Pakeha nei) ki Tokaakuku, ki te whawhai ki a Te Whanau a Apanui, ki te ngaki i te mate o Pakura, i mate i a Te Whanau a Apanui ki Wharekura. Tera atu etahi iwi i haere i taua haere tae atu ki a Ngati Kahungunu o Heretaunga, ki a Te Wera Hauraki me Nga Puhi. Kei te pukapuka a Te Mete (S. Percy Smith), Wars, etc., p. 469, etahi korero mo te whawhai ki Tokaakuku i te tau 1836.

He waiata aroha tenei na tenei hanga na te wahine mo tana tane, ko wai e kite atu i o te pakanga ahua. Otira i hoki ora mai a Kauaterangi.

1.
E kuia ma! Katahi taru porearea ko nga wairua,
E haramai nei, e;
Kia whitirere au me kei te ao koe,
E moe ana taua, e.
5 Tera te marama, he whakareinga atu
No aku tini mahara.
I haramai Kopu i nga tane, ka wehe nei ra
I taku tinana, e.
E hia te wiki tapu taku whakaarohanga,
10 E hoki mai koutou, e;
He motatau koe, na te kamo ano
I kai haumi atu, e.
2. E kui ma, e! He oti tou te manako,
Ko koe nei te tane ki roto te ngakau, e.
15 He aha te inaina, e kohi ai te mahara,
He aha te ao pango,
E kapo ai te aroha, e.
Aroha rawa au ki Hikurangi ra ia,
Te maunga ka hira, ka kite mai te whenua,
20 Ka tiro mai Otiki, e.
Takoto ai te marino, horahia i waho ra,
Kaupapa haerenga nou e Tiakitai, e;
E whanatu ana koe ki aku kaingakau,
Ina ia te wa i tau ai ki raro, e.

- 88

25 Caught up they were in the band, that was raised
By you, oh Pape.
Should your fish become a victim of the War god,
Desolate indeed will be the land.

  NOTES.
 • Line:
 • 1. Importunate.—Taru is synonymous with ‘hanga’ and given by W.D5 as ‘thing’ used in an indefinite sense and often not to be translated. Porearea means importunate, coming too often.
 • 5. Heaped.—Whakareinga is the process of casting things upon another, which other becomes the heap or whakapukaitanga.
 • 7. Venus.—Kopu in the Maori; a planet.
 • 9. Holy day.—Wiki is the English week or the seventh day, which in the early days of Christianity in New Zealand was strictly observed, a tapu day. Hence Sunday.
 • 11. Talk to myself.—Motatau, being by one's self and talking to one's self.
 • 12. May wander.—Kai haumi according to W.D3 is an expression applied to a person who wanders over the lands of other people, where he has no rights and takes the birds, etc., thereof; trespass or in brief kurapa.
 • 13. Note that tou here is dialectical Tairawhiti for tonu.
 • 15. Basking.—The word inaina as verb is to bask in the warmth; here used as a noun poetically.
 • 16. Hikurangi.—The highest mountain on the East Coast.
 • 20. Otiki.—A hill on the coast southwest of Raukokore. There is a peak of the same name at East Cape.
 • 22. Tiakitai.—A chief of Heretaunga; Ngati Kahungunu sent a large war-party to Tokaakuku.
 • 25. Band raised.—The raising of a war-party by Te Kakatarau is mentioned in the headnote.
 • 26. Pape.—A name (Christian) given to Te Kakatarau.
 • 27. Tukiterangi.—Tumatauenga, the god of war.
- 89

25 Ka pau te tute atu e te ope whakataka
Nau ra e Pape, e.
Hinga mai to ika me ko Tukiterangi,
Whenua noa i mahue.

NGA WHAKAMARAMA.
 • Rarangi:
 • 1. Taru porearea.—He hanga hoha te auau mai. Kei to W.D5 nga whakamarama o ‘taru’, he rite ki te ‘hanga’.
 • 5. Whakareinga.—Whakapukaitanga.
 • 7. Kopu.—He whetu; ko Venus ki te Pakeha.
 • 9. Wiki tapu.—Wiki, ko te kupu Pakeha week; wiki tapu ko te Ratapu.
 • 11. Motatau.—He noho noa ka korero noa ki a ia ano.
 • 12. Kai haumi.—Mo te tangata kurapa ki nga whenua o rau o iwi, ka mahi i nga kai o reira, manu aha.
 • 13. Tou.—He reo no nga iwi o te Tairawhiti, tonu.
 • 15. Inaina.—Rangi mahana, e whiti ana te ra.
 • 18. Hikurangi.—Ko te maunga tiketike o te Tairawhiti.
 • 20. Otiki.—He maunga kei te taha moana i raro atu o Raukokore.
 • 22. Tiakitai.—He rangatira no Heretaunga; ko Ngati Kahungunu hoki tetahi ope nui i haere ki Tokaakuku.
 • 25. Te ope whakataka.—Kua korerotia i te whakaupoko te whakataka a Te Kakatarau.
 • 26. Pape.—He ingoa no Te Kakatarau.
 • 27. Tukiterangi.—Ko Tumatauenga, atua o te pakanga.

- 90 Page is blank