Volume 9 1900 > Index to Volume IX
                                                                                             Previous | Next   

- 237 INDEX TO VOL. IX.
 • Adams, C. W., Ancient canals, Marlborough (note), 169
 • Ahi taitai, a sacred fire, 194
 • Amiowhenua, Second expedition to, 85
 • Ancient canals, Marlborough (note), 169
 • Ancient Indian astronomy. Joshua Rutland, 144
 • Ancient Moriori art in New Zealand. Joshua Rutland, 142
 • Anecdote of Te Kani-a-Takirau, 147
 • Annual meeting, minutes of, vi
 • Annual report of the Council, vi
 • Aotea canoe, the, Hetaraka Tuatahi, translated by S. Percy Smith, 211; names of passengers by, 203, 218
 • Aotea waka, Ko. Hetaraka Tuatahi, 200
 • Aratipi, Fall of, 83, 157
 • Astronomy, Ancient Indian, 144
 • Attack on Tuhua Island by Paratene, 35
 • Awarua-o-Porirua, a taniwha, Legend of, 154
 • “Awhiorangi,” Finding of the axe, 229
 • Balance-sheet of the society, 8
 • Battle of Kahotea, 61; of Mangatoetoe, 83; of Te-Whiti-o-Tu. 74; of Wai-pohue, 84
 • Best, Elsdon. Spiritual concepts of the Maori, 173
 • Campaign of Te Wera on East Coast, 21
 • Canals, Ancient, Marlborough, 169
 • Change of headquarters of Society, 172
 • Chivalry of the old Maoris, Instance of, 18
 • Clarke, F. E. Triangular teeth amongst Maoris, 121
 • Constitution of Society, i
 • “Coquille, La,” Arrival of French frigate, 163
 • “Creation Song” of Hawaii, The. E. Tregear, 38
 • Cross, The, in Polynesia (query), 63
 • Cruise's narrative, 10
 • Cursing songs (kai-ora-ora and para-ihe), Maori, 138, 139, 140
 • Death of Koperu, 22; of Koriwhai, 19; of Nahu, 156; of Pae-o-te-Rangi, 35; of Pomare, 76; of Rangi-wai-Tatao, 165; of Rangi-whenua, 28; of Ti-waewae, 152; of Toroa, 165; of Whati-uru and Te Owomauri, 151
 • Defeat and death of Hinaki, 27
 • Dogs of Turi, Names of the eight 202, 217
 • Doings of Te Waru-Hauraki and Nga-Puhi (part iii). S. Percy Smith (translation), 54, 74, 135
 • “Dromedary,” Cruise of the, 10
 • Earth, its spherical form probably known to ancient Polynesians, 44
 • Expedition of Pae-rikiriki, 60
 • Fall of Aratipi and Maunga-Wharau, 157; of Aratipi and Puketapu, 83; of Iho-o-te-rei, 152; of Kakoa-nui, 152; of Mata-kitaki, 92; of Mokoia, Rotorua, 101; of Omaka-kara, 81; of Pakake, 160; of Roto-a-tara, 62; of Roto-o-Tara, 155, 158; of Tauhara, 10; of Te Pakake, 58; of Te Totara, 29; of Tuatini, 59
 • Fiti-au-mua, The story and solo of, 125; Samoan text, 126; translation, 129; notes. 133
 • Folk-songs and myths from Samoa. J. Fraser, LL.D., 125
 • Fraser, J., LL.D. Folk-songs and myths from Samoa, 125
 • Genealogies: Ngungu-o-te-rangi—Urunga, 17; Pukepo—Harata-Patene, 26; Rongo—Pomare, 102; Toi-te-huatahi—Turi, 201, 214
 • Hau, life-principle of man, 189; the hau in divination rites, 192; hau-ora, 193; whangai-hau, hau-whitia, kai-hau, hau-koeoeo, apa-hau defined, 197, 198, 199
 • Hawaii, Creation-song of, 38
 • Hawaiian tradition of Maui, 45
 • Headquarters of Society. Change of, 172
 • “Heketua, Te,” a celebrated greenstone weapon, 147, 148
 • Heretaunga, Te Wera visits, 159; his second visit to, 60
 • Hinaki, Defeat and death of, 27
 • Hine-matioro, the “great queen” of the Mission records, 146, 149
 • Hongi-Hika, leaves for England to procure arms, 4; his great taua of 2,000 men with 1,000 guns, 23; his visit to England, 24; exchanges his gifts for guns at Sydney, 24
 • Hyde, the late Rev. Charles M., 170
 • Iho-o-te-Rei, Fall of, 152
 • Ika-purapura, living seed, 191
 • Indian astronomy. Ancient, 144
 • Judd, the late Albert Francis, LL.D., 170
 • Kahotea, Battle of, 61
 • Kakoa-nui, Fall of, 152
 • Kani-a-Takirau, Account of, 146
 • Kawakawa-mai-Tawhiti and Pumaruku, Tahitian names on the East Coast (note), 119
 • King and Kendall, Messrs., first Europeans to visit Hokianga (1819), 1
 • Koperu, Death of, 22
 • Koriwhai, Death of (1820), 19; lament for, 20
 • Lament for Koriwhai, 20
 • Lament of the slave-mother, 107, 108
 • List of officers and members, i, ii
 • Mahi a te Wera, Nga, me Nga-Puhi hoki ki te Tai. Te Tarakawa, 76, 65, 135
 • Mahia, Pukenui at, 78
 • Mangatoetoe, Battle of, 83
 • Maori, Spiritual concepts of the, 173
 • Maoris, Triangular teeth among, 121
 • Marsden's journey to the Bay of Islands (1819), 1; Marsden at Waimata (1820), 4; visits Kaipara (1820), 6
 • Massacre of Ngapuhi at Motutawa, 36
 • Matakitaki, Fall of, 92; tangi for the slain at, 97
 • Maui, Hawaiian tradition of, 45
 • Maunga-wharau, Fall of, 157
 • Mautoranui goes to Tai-a-mai, 166
 • Milk, Hongi's ordeal of, 25
 • Mokoia, Rotorua, Fall of, 101
 • Morenga's expedition to Tauranga (1820), 16
 • Moriori art, Ancient, in New Zealand, 142
 • Motutawa, Massacre of Ngapuhi at, 36
 • Nahu, Death of, 156
 • New Zealand, Sun-worship in, 63
 • Niue (Savage Island), A song of, 234
 • Northern and southern tribes of New Zealand, Wars of the, 1, 85, 145
 • Notes and queries, 63, 169
 • Notices to members, 126, 172
- 238
 • Obituary: Rev. Charles M. Hyde, 170; Albert F. Judd, LL.D., 170
 • Oho-mauri, Death of 151
 • Okauwharetoa and Te Whetumatarau taken by the Ngapuhi, 116
 • Okewa, a Moriori stone weapon, 142
 • Omaku-kara pa, Fall of, 81
 • Ordeal of the milk, Hongi's, 25
 • Pae-o-te rangi, Death of (1822), 35
 • Pae-rikiriki's expedition, 60
 • Pakake, Fall of, 160
 • Pakeke, Fall of, 58
 • Paratene's attack on Tuhua island, 35
 • “Patu-iwi,” Hongi's musket, now in Auckland Museum (footnote), 24
 • Peace concluded between the Ngapuhi and Urewera, 115; between Ngapuhi and Ngatiporou, 119; between Waikato and Ngapuhi, 162
 • Pohatu taharua, a Moriori stone weapon, 142
 • Polynesia, the cross in (query), 63
 • Pomare, his first expedition to the Urewera country, 98; his expedition with Te Wera-Hauraki, 110; his death, 76
 • Proceedings of the Society, 64, 125, 171, 235
 • Pukenui at Mahia, 77
 • Puke-rangiora, Sieges of, 34
 • Puketapu, Fall of, 83
 • Rangi-wai-tatao, Death of, 165
 • Rangi-whenua, Death of, 28
 • Roto-a-tara, Fall of, 62; Te Heuheu's second visit to, 82
 • Roto-o-Tara, Fall of, 155, 158; legend of the lake, 154
 • Rutland, Joshua. Ancient Moriori art in New Zealand, 142; Ancient Indian astronomy, 144
 • Savage Island (Niue), A song of. Communicated by Edward Tregear, 234
 • Sieges of Puke-rangiora, 34
 • Song of Savage Island (Niue), A, 234
 • Songs, Charms, and Proverbs—
 • A husband of gourd, and yet a god, 40
 • A rustle of footsteps was heard by me, 139
 • Afiafi mai o po vale, 126
 • Alas! the powers of darkness, 58
 • Anger prevails at Wharaurangi, 111
 • Aotea is the canoe, 221, 222
 • Aotea te waka, 204, 205
 • Ara mai te hau o te ora, 193
 • Ara to hoariri! kia maia! kia kaha! 193
 • As I lay me down to sleep, 106
 • At the time that turned the heat of the earth, 39
 • Avert thee, then, 188
 • Bear up, lift up, 225
 • Blast the hau of the land, 197
 • Dart forth the rays of morning, 97
 • E amo ana a Rangi i tana toki, 232
 • E! e kapiti nuku! 73
 • E hiko te uira, e rarapa i te rangi, 136
 • E Hine! aku, ka tangi, mate noa taua, 137
 • E Hine! karanga kino taua ki te ao nei, 107
 • E noho ona i te ro o toku whare, 231
 • E Ta! ka kopiha whanaunga kore tenei, 111
 • E Tama! E Tupua, e tangi nei, 166
 • E te iwi e! tangihia mai ra e i, 137
 • Give thought to Te Wera there, 81
 • Great Patea-of-Turi, 227
 • Hapai ake au i taku tata nei, 206
 • He korero riri kei Wharaurangi, 111
 • He tamariki ranei koe, 37
 • He was the man and she was the woman, 41
 • Hearken! let us listen, 150
 • Hikihikitio, hapahapainga, 207
 • Hopu ringa o Tu, mauri o Tu, 191
 • Songs, Charms, and Proverbs—continued.
 • I will uplift my bailer now, 224
 • In the visions of the night I thought I saw thee, 138
 • In vain I look about me, 189
 • Ka ma Rua, ka ma Rua ki te hihiri, 192
 • Kaore te po nei, 50
 • Kauaka tumutumu te kura i Awarua, 201
 • Ki a Te Wera ra, 71
 • Ko Patea-nui-a-Turi, 209
 • Ko te hanga, ko te hanga e tohea, 24
 • Kokihi waewae i rangona e ou, 136
 • Kumulipo was born in the night, a male, 39
 • Lailai was born a woman, 42
 • Like the flax-fire and the burning totara, 79
 • Man by Waiolili, woman by Waiolola, 40, 41
 • May thy resting-place, O Te Hihiko, 138
 • My plume of heron's feathers, 148
 • My richly-adorned canoe was Hikareia, 139
 • Naku to whakarehu i te po nei, 135
 • Nga tohe a Potoru, 207
 • Noho mai ra e Te Hihiko, 135
 • Now will I affix the wrist-cord of Te Heketua, 148
 • O, close the earth! 83
 • O little maid! evil is the name we bear! 108
 • O little maid mine! lament till we die, 140
 • O people! wail aloud, 141
 • O my son! O Tupua! crying there for food, 167
 • O sirs! this is Kopiha without relatives, 111
 • O Tangaroa! thine is the land of wisdom, 234
 • Over the mountains silence reigns, 42
 • Prepare (thy powers, ye gods) above, 216
 • Purupuru au te tau o te Heketua, 148
 • Recite the tapuae of my canoe, 23
 • Strewed the seeds, finest seeds, of stars in the heavens, 43
 • Tagaloa ho mutu kotofatofa, 234
 • Takiri ko te ata, 97
 • Takoto ai te marino, horahia i waho ra, 32
 • Takoto iho ki taku moenga, 105
 • Taku piki kotuku—e! 148
 • Taku waka whakarei, ka Hikareia, 135
 • Tarawa moana, e tu mai ra, 206
 • Tau o Mawete, 20
 • Te imu kei te ruhi, 188
 • Tenei hoki taku taketake, 206
 • The evening of the nights of distress is come, 129
 • The lightning darts, flashing in the sky, 140
 • The nana was born, the mana was born, 40
 • The rite to effect exhaustion, 185 — the seed of Kaeoeo that climbs in space, 44
 • This is my prayer, 223
 • Tipi i te hau o te whenua, 197
 • Tirotiro kau ana au e, i, 136
 • Turn then, look back! look back! 96
 • Waiolena was the man and Mahine was his wife, 44
 • Whaea te tapuae o taku waka nei, 205
 • Whakarongo! Whakarongo ana, 149
 • Whakataha ra koe, 188
 • Whakataka a runga, 202
 • Smith, S. Percy. Wars of the northern against the southern tribes of New Zealand in the 19th century, 1, 35, 145. Doings of Te Waru and Nga-Puhi on the East Coast (part iii, translation), 54, 74, 138. The Aotea canoe: the migration of Turi to New Zealand, 211
 • Spherical form of the earth probably known to ancient Polynesians, 44
 • - 239
 • Spiritual concepts of the Maori. Part i. Elsdon Best, 173
 • Stone weapons of the Moriori, 142
 • Story and solo of Fiti-au-mua (Samoan), 125; notes, 133
 • Sun-worship in New Zealand (query), 63
 • Taiwhanga, a noted old-time chief (note), 163
 • Tamaki, Te Morehu's expedition to, 22
 • Tangi for Taiawhio, 105; for the slain at Matakitaki. 97
 • Taniwha, the two, Legend of. 154
 • Tara, ancestor of the Ngati-tara, Account of, 153
 • Tarakawa, Takaanui. Nga mahi a Te Wera, me Nga-Puhi hoki ki te Tai-Rawhiti (wahi iii), 47
 • Tareha's ope to Kaipara (1820) 9
 • Tauharu pa, Fall of (1820), 10
 • Tauranga, Te Morenga's raid on. 16
 • Teeth. Triangular, among Maoris, 121
 • Titore and Te Toru, Nga-Puhi chiefs, apparently confounded by early writers (footnote), 21
 • Ti-waewae, Death of, 152
 • “Tolago” Bay, possibly corrupted from Taraki, 146
 • Toroa, introduces new god and form of worship, 165; death of, 166
 • Totara pa, Fall of, 29
 • Traditional sites at Whakatane, 111
 • Transactions and proceedings of the Society, 64, 125, 171, 235
 • Tregear Edward. The “Creation Song” of Hawaii, 39. A Song of Niue (Savage Island), 234
 • Triangular teeth amongst Maoris. F. E Clarke, 121
 • Troubles at Whangarei (1824), 164
 • Tuatini, Fall of, 59
 • Tuhua Island, Attack on by Paratene, 35
 • Tui and Titore, their return from England, 1
 • Urewera county, Pomare's first expedition to, 98
 • Waipaoa, Defeat of the Rongo-whakaata at 146
 • Waipohue, Battle of, 184
 • Wairua, the spirit of man, 177
 • Wars of the northern against the southern tribes of New Zealand in the 19th century. S. Percy Smith, 1, 85, 145
 • Weapons, Stone, of the Moriori. 142
 • Wera and the Ngapuhi, Doings of (part iii), 54, 74, 138
 • Wera, Campaign of Te, on East Coast, 21; visits Heretaunga, 159; second visit to Heretaunga, 60
 • Whakatane, Traditions of, 111
 • Whangai-hau, rite performed over a slain enemy, 197
 • Whangarei, Troubles at, 164
 • Whati-uru, Death of, 151
 • “Wheawheau,” new god introduced in 1824 by Te Toroa, 165
 • Whetumatarau and Okauwharetoa pas taken by the Nga-Puhi, 116
 • Whiti-o-Tu, Battle of, 74
 • Wishes conveyed by a song, a native practice, 22

- 240 Page is blank