Volume 8 1899 > Index to Volume VIII, p 273-274
                                                                                             Previous | Next   

- 273 INDEX TO VOL. VIII.
 • Adams, C W. Work of the old stone axe (note), 197
 • Annual meeting, vii
 • Annual report, vii
 • Approximate dates in Polynesian history, table of, 47
 • Ariki-tara-are, Te, Rarotongan high-priest, 61
 • Arrival of Polynesians in Fiji, 1
 • Atua Maori. Rev. T. G. Hammond, 89
 • Atua, suggested etymology of the word, 90
 • Balance-sheet, ix
 • Beqa fire-walking ceremony, legend of the, 189
 • Best, Elsdon. The story of Hape, 51; Notes on Maori mythology, 93
 • Constitution of Society, i
 • Dates in Polynesian history, table of, 47
 • Diary of Dr. Samwell, extracts from, 250
 • Doings of Te Wera-Hauraki and Nga-puhi. S. Percy Smith (translation), 181
 • Ella, Rev. Samuel. Polynesian native clothing, 165. The war of Tonga and Samoa and origin of the name Malietoa (translation), 231
 • Ella, Rev. Samuel, obituary notice of, 136
 • Epidemics among the Maoris, 202
 • Extracts from the diary of Dr. Samwell. J. Edge Partington, 250
 • Egyptian ritual and Polynesian ceremonies (note), 269
 • Fiji, arrival of Polynesians in, 1
 • Fiji, fire-walking in, 188
 • Fire-walking ceremony, the. Col. Gudgeon, 58. R. C. Harding (note), 269
 • Fire-walking in Japan, India, and Mauritius. F. Arthur Jackson, 189
 • Genealogies: Rarotongan, facing 48; Kaukura, 30; Te Hapu-oneone, facing 56; Ra, or the sun (mythological), 97, 98; Marama, the moon (mythological), 100; Rangi and Papa (mythological), facing 119; Rangi and Papa (connected with living persons), 119; Tane-matinitini, 120; Tane-nui-a-rangi, 121; Manumanu, 147; Paikea, 149; Hongi Hika, 151; Te Toko, 153; Korokoro, 161; Hukeumu, 163; Tawhaki, 181
 • Greenstone, Ngahue in search of the, 51; searched for by the Poutini tribe, 110
 • Gudgeon, Colonel. Te Umu-ti, or fire-walking ceremony, 58
 • Hammond, Rev. T. G. Atua Maori, 89
 • Hape, the wanderer, the story of. Elsdon Best, 51
 • Hape-tu-ma-ki-te-Rangi, Ko. Na Tamarau, 49
 • Haraiti (notes), 135, 198
 • Harding, R. C. Fire-walking ceremony (note), 269
 • Hawaiki and Haraiti (note), C. M. Hyde, 135; (note) E. Tregear, 198
 • Hawaiki, the whence of the Maori. S. Percy Smith. Part iii, 1
 • Heavenly bodies, personification of, 93
 • Hine-pukohu-rangi and Hine-Wai, 117
 • History and traditions of Rarotonga. S. Percy Smith, 61, 171
 • Hore, fabulous underground reptile, 114
 • Horonga o Mokoia i Roto-rua, te, 235
 • Hyde, C. M. Haraiti (note), 135
 • Idolatory of the Maoris, 92
 • Io, supreme GOD and Creator, 90
 • 'Ie-sina, Samoan garment, 169
 • 'Ie-tonga, Samoan garment, 169
 • Jackson, F. Arthur. Fire-walking in Fiji, Japan, India and Mauritius, 188
 • Japan, fire-walking in. 198
 • Kapa, or kepa, Samoan garment, 166
 • Kensington, W. C. Work of the old stone axe (note), 135
 • Lang, Andrew, on fire-walking, 190
 • Legend of the Beqa fire-walking ceremonies, 189
 • Light, creation of, 115
 • List of officers and members, i
 • Lords of the winds (Rarotongan), 71
 • Lunar months, the, 102
 • Mahi a Te Wera, nga, me Nga-Puhi, ki te Tai-Rawhiti. T. Tarakawa, 179, 235
 • Mahu and Taewa-a-Rangi. S. Percy Smith (translation), 127
 • Mahu raua ko Taewa. T. Tarakawa and P. Ropiha, 122
 • Malietoa, origin of the name, 231
 • Maori cosmogony and anthropogeny, 94
 • Maori mythology, notes on, 93
 • Maori, the whence of the, 1
 • Maro, Samoan garment, 169
 • Maui, Rarotongan story of, 64
 • Mauritius, fire walking in, 191
 • Missionaries, first arrival in New Zealand, 209
 • Mokoia, Roto-rua, the fall of, 242; te horonga o, 235
 • Moon-lore, Maori, 100
 • Moon, nights of the, 103
 • Moremo-nui, battle of, 152
 • Mountains, traditions of travelling, 118
 • Names of the Paumotu Islands. J. L. Young, 264
 • Ngahue in search of the greenstone, 51
 • Nights of the moon, Tuhoe and Ngatiawa reckoning, 103
 • Northern tribes of New Zealand, wars of the, 141, 201
 • Notes and queries, 135, 197, 269
 • Notes on Maori mythology. Elsdon Best, 93
 • Obituary: Rev. Samuel Ella, 136
 • Origin of the name Malietoa, 231
 • Pakeha, suggested etymology of, 141
 • Partington, J. Edge. Extracts from the diary of Dr. Samwell, 250
 • Patu-one's expedition, native accounts of, 216
 • Paumotu islands, names of the, 264
 • Polynesian native clothing. Rev. S. Ella, 165
 • Polynesians, arrival of in Fiji, 1
 • Polynesians, the, as navigators, 7
 • Predictions, Polynesian, of the coming of the pakeha, 142
 • Proceedings of the Society, 137, 199, 270
- 274
 • Rarotonga, history and traditions of, 61, 171
 • Rarotonga, the settlement of, 29
 • Rarotongan genealogies, facing 48
 • Ropiha, Paora. Mahu raua ko Taewa, 122
 • Samoa, the war of Tonga and, 231
 • Samwell, Dr., extracts from diary of, 250
 • Settlement of Rarotonga, 29
 • Sialoa, or 'ie-sina, Samoan garment, 168
 • Siapo, Samoan garment, 166
 • Smith, S. Percy. Hawaiki: the whence of the Maori, Part iii, 1; History and Traditions of Rarotonga, 61, 171; Mahu and Taewa-a-Rangi, 127; Doings of Te Wera-Hauraki and Nga-Puhi (translation), 181; Wars of the Northern and Southern tribes in New Zealand, 141, 202
 • Songs and Charms—
 • “A concealed visit,” 70
 • “Alas, my heron-plume!” 205
 • “Alas, this sadness,” 119
 • “A returning war-party from Pakau-rangi point,” 148
 • “Beclouded be the heavens,” 158
 • “Behold Tariao swings above,” 107
 • “Behold Tawera springing up in the horizon,” 107
 • “Behold Vega, the whirler of the sky,” 107
 • “Breathe forth! count it out!” 154
 • “Carry off Kae, bear off Kae,” 173
 • “Completely dead ripe then,” 171
 • “………E hu nei i Tongariro,” 118
 • “E kaura, kaura, kaura te puanga,” 76
 • “E noho ana hoki ianei,” 112
 • “E Raro! E Raro!” 112
 • “E Rona e! Tenei au te piki nei, te heke nei,” 101
 • “E Ronga ua! E Tane e!” 81
 • “For the descendants of Te Aho,” 91
 • “Gently blow the north-west wind,” 42
 • “Great is my love for my own dear land,” 32
 • “Grew up the land Hawaiki,” 22
 • “He Heketaka-pouri,” 251
 • “Hokinga taua, te rae i Pakau-rangi,” 148
 • “Huakina i runga, huakina i raro,” 50, 53
 • “I did not, O sir, perceive,” 133
 • “I rokoia a Uenga e,” 80
 • “Ikitia Kae, e apai Kae e,” 177
 • “Ka haere te pipi ai he,” 90
 • “Ka tere te Tai-tapu,” 152
 • “Kaore hoki e te mate—a—,” 119
 • “Kihai au, E Hika! i kite,” 126
 • “Ko Peke-hawani ka moe i a Rehua,” 108
 • “Ko taku tautai ko Mani-iki e, ki au—e—,” 86
 • “Ko te puru!” 157
 • “Ko te uri o Te Aho,” 91
 • “Ko Tou-tika ma tona matangi e mao-ake,” 83
 • “Kohukohu te rangi,” 158
 • “Kotahi ki reira,” 217
 • “Kua para akamou e,” 175
 • “Manawa mai! Tatau mai!” 154
 • “North-east am I, of the wind, and will follow,” 71
 • “O disclose, disclose, disclose the source,” 63
 • “O great Rongo! O Tane, O!” 69
 • “Oh, alas, my heart!” 234
 • “Oi aue lo'u lotu!” 234
 • “One to that place,” 217
 • “Persons of no importance may go from home,” 90
 • “Rangi-tumua, e noho mai ra,” 127
 • “Rua te Pupuke, Rua te Hotahota,” 100
 • “Should Taitapu's flood arise,” 152
 • “Taku hou kotuku!” 205
 • “Te Kaeaea i tuku mai rara,” 106
 • “Te manea o raro, hikitia ki runga,” 50, 53
 • “Te Maui-mua, te Maui-roto, te Maui-pae, Maui-taha,” 97
 • “Te punga, te kahu-kura uta, te kahu-kura tai,” 97
 • “Tera Matariki huihui ana mai,” 107
 • “Tera Tariao ka moiri ki runga, 107
 • “Tera Tawera ka mahuta i te pae,” 107
 • “Tera te marama, kaore e te po,” 251
 • “Tera Whanui tauriporipo o te rangi,” 107
 • “………That boils up at Tongariro,” 118
 • “The Kaeaea that descends there,” 106
 • “The result of my fishing was Mani-iki, O,” 73
 • “'Tis the puru!” 157
 • “Totoro ngaro-oa,” 82
 • “Tupa hinga-hinga,” 226
 • “'Twas Peke-hawanui that married Rehua,” 108
 • “Uenga was encountered,” 67
 • Sorcerers, legends of Maori, 127
 • Stars, Tuhoe names of, 105
 • Stone axe, work of the old (note), 135
 • Sun-worship, no trace of among Maoris, 97
 • Taewa-a-rangi, ancient Maori priest, 128
 • Tamarau. Ko Hape-tu-ma-ki-te-Rangi, 49
 • Tangaroa, Rarotongan story of, 64
 • Tane seeking a wife, 115
 • Tarakawa, Takaanui. Nga mahi a Te Wera, me Nga-Puhi, ki te Tai-Rawhiti, 179. Te horonga o Mokoia i Roto-rua, 235
 • Tinirau, story of (Rarotongan), 170
 • Tiputa (?=“tippet”), Samoan garment, 168
 • Titi, Samoan garment, 165
 • Tonga and Samoa, the war of, 231
 • Travelling mountains, traditions of, 118
 • Tregear, Edward. Haraiti (note), 198
 • Tuoro, fabulous underground reptile, 114
 • Tutaka, Ngahau. Ko Hape-tu-ma-ki-te-Rangi, 49
 • Umu-ti, te; the fire-walking ceremony. Col. Gudgeon, 58
 • War of Tonga and Samoa, the, and origin of the name Malietoa. Rev. S. Ella (translation), 231
 • War-canoes, the ancient, 207
 • Wars of the Northern against the Southern tribes of New Zealand. S. Percy Smith, 141, 201
 • Wera, Hauraki, Te, the doings of, 181
 • Wera, Te, nga mahi a, 179
 • Whence of the Maori, the, 1
 • Winds, lords of the (Rarotongan), 71
 • Woman, creation of, 116
 • Work of the old stone axe (note), W. C. Kensington, 135, 197; (note), C. W. Adams, 197
 • Young, J. L. Names of the Paumotu islands, 264
INSETS.
 • Rarotonga genealogies, facing 48
 • Genealogy of Te Hapu-one, facing 56
 • Genealogy of Rangi and Papa, facing 119